"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Posts tagged ‘Psihologie’

Recenzia cartii ,,Ghidul vorbitorului in public” de Mircea Chira

                                      Imagine

          

             O nouă viziune despre arta de a vorbi în public

Omul de afaceri alba iulian Mircea Chira, prin volumul  intitulat ,,Ghidul vorbitorului în public”, apărut la Editura Vertical din Alba Iulia, în primăvara acestui an, oferă cititorului o perspectivă modernă asupra artei de a vorbi în public. Autorul se remarcă printr-o dorinţă de cunoaştere spirituală, de perfecţionare a abilităţilor de comunicare în afaceri, şi nu numai, dar ceea ce-l preocupă în mod deosebit este natura umană, complexitatea ei, felul oamenilor de a gândi, vorbi, simţi şi acţiona. Este un bun orator, o fire sociabilă şi încrezătoare, emană energie pozitivă prin comportamentul lui verbal şi non-verbal.

Cartea pe care o propune Mircea Chira cititorului nu are o abordare didactică sau academică, ea se adresează publicului larg, omului obişnuit, pus în situaţia de a rosti un simplu toast aniversar, de a formula un discurs pentru un ceremonial de absolvire, o prezentare de afaceri, o prelegere în cadrul unei conferinţe sau al unui congres ştiinţific, chiar un discurs electoral. Autorul consideră că nici un element al discursului nu trebuie lăsat la voia întâmplării, şi pe bună dreptate, mulţi vorbitori în public ar trebui să studieze arta oratorică, să-şi observe mai atent ţinuta, dicţia, gesturile, mimica şi expresiile feţei.

Autorul punctează într-un stil concis şi coerent, uzitând de un limbaj accesibil, elementele cheie ale unui discurs, aplecându-se şi asupra comunicării non-verbale, oferind cu generozitate cititorului ingredientele succesului vorbirii în public. Se simte în maniera de prezentare a cărţii amprenta cursurilor de formare în NLP, Coaching, Dezvoltare personală, dar şi calităţile unui lider performant, ale unui bun consilier. Nu lipsesc flerul, empatia, spiritul de observaţie, stăpânirea de sine şi umorul fin. Mircea Chira a probat tot ceea ce scrie, a studiat mult domeniul comunicarii şi a adus o contribuţie valoroasă în ceea ce priveşte arta de a vorbi în public.

Cartea este atractivă ca formă, prin designul plăcut şi aspectul grafic de bună calitate, dar şi prin conţinutul valoros, instructiv, prin informaţiile teoretice şi sugestiile practice recomandate. Consider că multe categorii profesionale pot beneficia de acest suport instructiv-educativ: persoanele cu funcţii publice, purtătorii de cuvânt din administraţia centrală şi locală, managerii companiilor publice sau întreprinzătorii independenţi, juriştii, actorii, jurnaliştii, scriitorii, personalul didactic, medicii, psihologii, terapeuţii în terapii complementare şi alternative etc. Recomand cartea, în calitate de terapeut, tuturor celor care doresc să-şi depăşească blocajele mentale sau emoţionale, pentru creşterea încrederii personale şi dezvoltarea stimei de sine, pentru dezvoltarea spiritului de iniţiativă, şi nu în ultimul rând, pentru toţi semenii noştri care au ales cuvântul ca şi instrument de împlinire a misiunii lor în lume, celor care creează armonie, care sfinţesc locul prin cuvântul lor.

În mod deosebit mi-a plăcut capitolul ”Charisma”, autorul demonstrând ca “efectul charismatic” se poate învăţa, deci nu doar cei înzestraţi cu darul oratoric pot avea succes ca şi vorbitori în public, vocaţia trebuie completată cu studiu individual şi exerciţiu, prin observaţie psihologică, disciplină mentală şi emoţională, mobilizarea voinţei şi dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter. Reuşita în orice domeniu depinde şi de autosugestie, de credinţa personală în fericire, succes, bine şi prosperitate, aşa cum, de altfel, susţin şi autorii de literatură de gândire pozitivă şi dezvoltare personală John C. Maxwell, Jim Rohn, Joel Osteen, Joseph Murphy, Florence Scovel Shinn, Louise Hay şi mulţi alţii sau trainerii motivaţionali de succes.

Cuvântul este vehiculul gândului, de aceea este important ce rostim şi cum rostim, ce vibraţie capătă discursul şi care va fi efectul generat asupra auditoriului. Cartea de faţă nu este doar un simplu ghid, aşa cum a intitulat-o, cu modestie, autorul, ea se constituie într-un manual de vorbire în public, dar şi de comunicare pozitivă, de consiliere psihologică chiar.

Ca şi scriitoare, îi mulţumesc autorului şi îi doresc mult succes în continuare şi în calitate de scriitor de literatură motivaţională.

Daniela Ghigeanu

Reclame