"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Archive for august, 2014

Rugăciune pentru oraşul Alba Iulia

Rugăciune pentru oraşul Alba Iulia

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru iubit, Te rog să te apleci şi asupra oraşului Alba Iulia cu grijă şi îndurare! Ocroteşte, Doamne, acest oraş şi pe locuitorii săi de toate evenimentele nefaste, de accidente, calamităţi, conflicte sociale, interetnice sau militare! Te rog să iei în seamă rugăciunile adresate Ţie, Doamne, de creştinii din acest oraş, să primeşti în semn de ispăşire pentru nedreptatea şi răutatea din această lume lacrimile bolnavilor, ale sărmanilor, ale orfanilor, văduvelor şi bătrânilor singuri şi neputincioşi, dar să primeşti şi ofranda faptelor bune ale copiilor Tăi din acest oraş care Te adoră şi dăruiesc din puţinul lor celorlalţi, în numele Tău!
Îţi mulţumesc, Doamne Iisuse, pentru fiecare secundă a vieţii mele, pentru tot ce sunt şi am în această viaţă, pentru lumina ochilor şi aerul pe care-l respir, pentru cuvintele Tale sfinte din Evanghelie, pentru că m-ai trimis în această viaţă ca să vestesc învăţăturile Tale, să le vorbesc oamenilor din acest oraş şi din alte localităţi ale ţării noastre despre iubirea Ta cea mare pentru noi şi despre puterea vindecătoare a iertării!
Doamne, Te rog să binecuvintezi fiecare locuinţă din acest oraş, toate bisericile, indiferent de confesiune, pe toţi slujitorii bisericilor- preoţi, ierarhi, pastori şi predicatori, monahi şi monahii, dar şi pe oamenii simpli care se roagă în cămăruţele lor sau în grupuri de rugăciune cu iubire şi evlavie pentru cele sfinte! Fie ca Duhul Sfânt, Duhul păcii, al armoniei şi înţelegerii universale să se coboare şi asupra oraşului acesta şi să lucreze în inimile conducătorilor politici, economici şi religioşi, să dispară toate conflictele şi neînţelegerile dintre oameni la nivel fizic, energetic, psihologic şi spiritual, pentru gloria Ta şi a Sfintei Treimi! Binecuvintează, Doamne, acest oraş, cu noi locuri de muncă, cu noi locuinţe pentru tineri şi persoane cu venituri modeste, sporeşte bunătatea, răbdarea şi cinstea medicilor, a personalului sanitar, a slujitorilor bisericii, a personalului didactic şi a funcţionarilor publici, înlătură piedicile văzute şi nevăzute din calea copiilor şi tinerilor la învăţătură şi din calea şomerilor în găsirea unui loc de muncă potrivit, readu credinţa, speranţa şi iubirea în sufletele oamenilor, întoarce-i la credinţă pe cei înrăiţi, rătăciţi şi îndărătnici, atinge inimile ateilor şi ale sataniştilor din acest oraş. Doamne, opreşte, Te rog, pe cei care torturează animalele, care poluează şi distrug natura, nu mai permite ca răul să pună stăpânire pe cei care maltratează copiii, adu-i pe toţi aceştia pe calea Ta cea dreaptă!
Doamne, nu ne părăsi, Ţine-ne pe calea Ta de Lumină, Iubire şi Adevăr, nu ne lăsa să ne rătăcim, să ne risipim vieţile în locuri şi tovărăşii vătămătoare pentru trup şi suflet, ci trimite-ne întotdeauna razele păcii şi înţelepciunii Tale, ca să putem discerne binele de rău, ca să putem crea aici o oază de pace şi de iubire, să sfinţim tot ce atingem prin gânduri, vorbe şi fapte bune, după voia Ta, Doamne! Munca noastră să fie pentru slava Ta, iar inimile noastre să bată de bucurie pentru Tine, Doamne, ca un cântec ce vesteşte prezenţa cea dulce a Raiului!
AMIN.

11 august 2014
Daniela Ghigeanu