"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Rugăciunea de miercuri seara, 28.11.2012 este:

ACATISTUL TATALUI CERESC (pentru vindecare)

http://www.normal-paranormal.ro/index.php?…acatistultataluiceresc

Rugăciunile începătoare
Tropar (de 3 ori)
Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat Tată Ceresc, vindecă-ne pe noi de bolile noastre ştiute şi neştiute, ca mulţumind şi închinându-ne, să Te slăvim şi să Te lăudăm pe Tine, pe Fiul Tău – Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt şi întreaga Dumnezeire Veşnică şi de necuprins cu mintea noastră.

Condac 1
Preaslăvit şi Prealuminat fiind în Sfânta Împărăţie, toţi Te respectă şi se smeresc atunci când le comunici câte ceva, iar noi păcătoşii, cu umilinţă Te rugăm din toată inima: Vindecă-ne pe
noi Tată Ceresc!
Icos 1
În marea Ta bunătate Doamne, ai comunicat românilor că ai multe Raze Sfinte, precum şi multe Efecte Vindecătoare şi de aceea noi spunem cu credinţă, din toată inima aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe aleşii Tăi din toată lumea!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta Cea Sfântă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc pe Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Duhul Sfânt!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care O iubesc pe Maica Domnului!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care iubesc Dumnezeirea Cea Veşnică!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care propăvăduiesc Sfânta Evanghelie!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 2
Tatăl Ceresc a binevoit să comunice şi să se arate de-a lungul veacurilor într-o formă accesibilă, iar cei care au avut această binecuvântare I-au cântat cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Tatăl Nostru Cel Ceresc comunică cu aleşii Săi şi îi sfătuieşte numai de bine, ca pe nişte fii ai
Lui, iar noi fiind oameni temători, Îi cerem vindecare rugându-L aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei credincioşi şi virtuoşi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au neputinţe!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te slăvesc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care respectă Dumnezeirea!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cu drag Te ascultă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe Fiii Luminii!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 3
Cu Iubire Sfântă priveşti spre Pământ şi îi observi pe unii care lucrează Binele, precum şi pe cei care Te iubesc şi îi încurajezi la lucrul cel sfânt pe toţi cei care Te slăvesc cântându-Ţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
În inimile noastre trebuie să avem multă iubire pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
pentru Maica Domnului, pentru Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti şi pentru toţi Sfinţii. Având iubire sfântă şi rugându-ne cu evlavie, putem fi ajutaţi şi vindecaţi:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei spre care priveşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Binele pe Pământ!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Dumnezeu!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă cu inima!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au evlavie la Puterile Cereşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care aspiră spre valori spirituale!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Sfinţi şi de sfinţenie!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care O iubesc pe Maica Domnului!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 4
În marea Ta iubire de oameni poţi să-i vindeci pe cei smeriţi, milostivi, care postesc şi fac pocăinţă sinceră din inimă şi se roagă pentru vindecare şi mulţumindu-Ţi Ţie Doamne, Îţi cântă din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Pe noi toţi ne poţi vindeca cu Razele Tale Sfinte, făcute prin Minunata Lucrare a Ta şi de aceea noi creştinii postim, ne smerim, ne închinăm şi Te rugăm Doamne, aşa:
Vindecă-ne Tată Ceresc, că eşti Cel Mai Mare Iubitor Ceresc!
Vindecă-ne Tată Ceresc, cu Razele Tale Vindecătoare!
Vindecă-ne Tată Ceresc, de patimi şi de tot ce este rău în noi!
Vindecă-ne Tată Ceresc, de bolile trupeşti şi sufleteşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care se roagă din tot sufletul!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi creştinii de pe Pământ!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi se smeresc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi şi fără speranţă de însănătoşire!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 5
Binecuvântându-i pe toţi credincioşii din România, ne-ai recomandat să avem multă iubire pentru Domnul Iisus, pentru Preacurata Sa Maică şi pentru toate Sfintele Personalităţi Cereşti, iar noi, ascultând acest minunat îndemn, iubindu-Te nespus Doamne, cu toţii Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Prin Voia Ta Dumnezeiască ai hotărât să ne vesteşti nouă oamenilor, mai des, cele cereşti, să ne asculţi în mod direct şi să ne vindeci prin Lucrarea Ta Sfântă. Pentru aceasta Te rugăm aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe binecuvântaţii creştini din România!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi, care nu-şi găsesc medici tămăduitori!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei suferinzi de boli grele şi incurabile!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ţintuiţi la pat, pentru care se fac rugăciuni!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi, chinuiţi de duhurile necurate!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei chinuiţi de dureri cumplite!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei îndureraţi, pentru care se fac slujbe de maslu!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei supuşi durerilor fizice şi sufleteşti!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 6
Pentru vindecarea creştinilor care Te iubesc, ai Sfintele Raze Vindecătoare, iar noi cu toţii dorind tămăduire ne închinăm Ţie Doamne, ne rugăm şi cu mulţumire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Mulţi dintre creştini pot cere Protecţie Sfântă de la Tine, Tată Ceresc, iar în Marea Ta Îndurare pe mulţi îi poţi proteja cu Sfintele Raze Protectoare. Doamne cu credinţă Te rugăm aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc pe cei care cu credinţă cer Sfintele Tale Raze Vindecătoare!
Vindecă-i Tată Ceresc şi trimite-le şi Sfintele Tale Raze Protectoare!
Vindecă-i Tată Ceresc pe cei care cu osârdie se roagă la Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei care fac lucrare sfântă!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi aleşii Tăi!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi urmaşii noştri!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei dragi nouă!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi creştinii de acum şi din viitor!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 7
Multe locuri sunt în Sfânta Împărăţie Cerescă, numai noi creştinii să fim vrednici pentru a le ocupa, ca împreună cu Cei din Ceruri să-Ţi cântăm, Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
În viitor vor fi mulţi iubitori de Dumnezeu, care vor cunoaşte detalii despre minunatele Raze
Dumnezeieşti, dar acum cu evlavie să ne rugăm şi să cerem vindecare aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cer Razele Preasfintei Treimi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor un loc în Cerul Sfânt!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi au evlavie la Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care stăruiesc în post şi în rugăciune!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se smeresc şi sunt milostivi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt iubitori de Dumnezeu şi de cele sfinte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei singuri, bolnavi şi neajutoraţi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt sprijin familiilor lor!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 8
Dacă se va pocăi vrăjmaşul vrăjmaşilor, cu toate duhurile lui cele rele şi dacă se vor întoarce la
Dumnezeu toţi cei care L-au uitat de-a lungul veacurilor, tot ar mai rămâne locuri în Ceruri. Cei din Sfânta Împărăţie a Luminii slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântă plini de iubire sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Nici un păcat nu este dacă noi creştinii vom îndemna duhurile rele la pocăinţă şi pe cei necredincioşi la credinţă, cerând vindecare trupească şi sufletească şi spunând aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duhurile rele!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe creştinii care îndeamnă la pocăinţă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au curaj duhovnicesc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu forţele răului!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt atacaţi de forţele oarbe şi întunecate!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duşmanii nevăzuţi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sârguiesc pentru întărirea Binelui!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă pentru întărirea ortodoxiei!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 9
Cu toţii să ne străduim să facem pocăinţă cât mai multă, că oriunde este loc de mai bine şi închinându-ne cu credinţă şi cu smerenie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Sfintele Personalităţi Cereşti se străduiesc cu multă dragoste sfântă să-şi întărească virtuţile şi calităţile cereşti, iar noi dorindu-ne vindecare Te rugăm Doamne, aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac pocăinţă zilnică!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îţi cer ajutorul!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care conlucrează cu Cei de Sus!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ţintuiţi în boală!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care trăiesc în România!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se chinuiesc trupeşte şi sufleteşte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Voia Ta!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei din poporul Tău!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 10
În Marea Ta Bunătate, Tată Ceresc, doreşti să auzi şi mulţumirile celor care Ţi se roagă, nu numai cererile şi necazurile lor şi de aceea, mulţumindu-Ţi pentru toate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Cei care cred şi Ţi se roagă din toată inima, cu iubire şi cu speranţă, vor fi înţeleşi, ajutaţi, vindecaţi şi protejaţi. Punându-ne toată speranţa în Tine Doamne, Te rugăm aşa:
Vindecă Tată Ceresc, trupurile noastre chinuite!
Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre bolnave!
Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre întunecate!
Vindecă Tată Ceresc, bolile pe care medicii noştri nu ştiu să le vindece!
Vindecă Tată Ceresc, ura, lăcomia, trufia, orgoliul, mândria şi tot ce ne îmbolnăveşte!
Vindecă Tată Ceresc, toate poftele care ne chinuiesc şi ne îmbolnăvesc!
Vindecă Tată Ceresc, neputinţele noastre şi întăreşte-ne credinţa!
Vindecă Tată Ceresc, toată boala din noi şi curăţeşte-ne de tot răul!
Vindecă-ne pe noi, Tată Ceresc!

Condac 11
Aceia care cu adevărat se vor ruga cu credinţă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, Puterilor Cereşti Vindecătoare de Boli, vor fi tămăduiţi şi cu bucurie Îi vor cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Tatăl Ceresc Atoateziditor, Care prin Puterea Sa cea Mare a creat totul, poate da vindecare,
întărire, înţelepţire, iluminare, protecţie sfântă, celor ce doresc din inimă şi cer cu credinţă toate acestea:
Vindecă Tată Ceresc, Pământul cu cele ale sale!
Vindecă Tată Ceresc, plantele şi animalele de pe Pământ!
Vindecă Tată Ceresc, oamenii – zidirea Ta cea căzută în păcat!
Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre şi înţelepţeşte-ne!
Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre şi înalţă-le în rugăciune până la Cerul Sfânt!
Vindecă Tată Ceresc, inimile noastre şi umple-le cu Iubire Sfântă!
Vindecă Tată Ceresc şi curăţă tot răul din noi şi din apropierea noastră!
Vindecă-ne Tată Ceresc, trimiţându-ne nouă Sfintele Tale Raze Vindecătoare şi Protectoare!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 12
Niciodată nu-i vei refuza pe cei care se roagă pentru a dobândi calitatea de vindecător, de conlucrător ceresc, de aceea toţi binecredincioşii Îţi cântă Doamne, din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Cei care se roagă mult, împlinesc Cuvântul Sfânt al Evangheliei, îşi ajută aproapele, fac fapte bune, pot dobândi calităţi spirituale deosebite. Cu credinţă şi cu dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi, să spunem aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă calităţi sfinte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă virtuţi deosebite!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi robii Tăi cei bolnavi şi păcătoşi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă mult!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi şi care îi ajută pe cei în nevoinţe!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să conlucreze pentru Bine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Cuvântul Evangheliei!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te roagă mult acest lucru!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

(de 11 ori pentru boli grele) Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Condac 13
Dumnezeule Preamilostiv şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii, smereşte-ne, înţelepţeşte-ne, dă-ne umilinţă şi pocăinţă pentru păcatele noastre, întăreşte-ne credinţa şi dragostea sfântă, fă-ne răbdători şi îndurători şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi, ca să-Ţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru vindecare

Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, Tată Ceresc, cu lacrimi de pocăinţă Te rugăm iartă-ne toate păcatele noastre. Te rugăm vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi care Ţi se roagă şi Îţi cer vindecare, că la Tine Doamne, ne este toată speranţa. Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Te rugăm vindecă-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne şi dă-ne cele bune şi de folos sufletelor, minţilor şi trupurilor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, noi Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate, acum şi în vecii vecilor. Amin!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: