"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Acatistul smereniei creştine

 Troparul
(glas VI):

Preabunul Dumnezeu a aşezat printre calităţile şi virtuţile sufletului omenesc şi smerenia, alături de peste alte 50 de virtuţi şi calităţi deosebite, adevărate comori pe care le pot avea oamenii, de aceea zicem: Binecuvântaţi-ne, Sfintelor Puteri Cereşti, ca sufletele noastre, ale creştinilor, să se înnobileze cu virtuţi şi calităţi sfinte, printre care şi smerenia să fie la loc de cinste.

Condac 1

Graţie Proniei Divine, calităţile şi virtuţile sufletului omenesc au fost  comunicate în modalitate ştiinţifico-duhovnicească, drept pentru care ele s-au scris, demonstrându-ni-se nouă caracterul extrem de evoluat al omului care a fost creat de Dumnezeu şi marea perfecţiune a Creaţiei Sale, de aceea zicem: Smereşte-te creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Icos 1

Aceste elemente sfinte au existat dintotdeauna, dar ele nu ne-au fost descoperite până acum, datorită faptului că omenirea nu era pregătită, era puţin evoluată, şi chiar şi în prezent, când suntem în mileniul trei, sunt unele dificultăţi de a înţelege acele calităţi sfinte care sunt foarte înalte, iar pentru aceasta, cu toţii zicem aşa:

Smereşte-te, creştine, că mult vei câştiga,

Smereşte-te, creştine, că asta-i arma ta,

Smereşte-te, creştine, că blând atunci vei fi,

Smereşte-te, creştine, că mult vei dobândi,

Smereşte-te, creştine şi fii smerit mereu,

Smereşte-te, creştine, la bine şi la greu,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 2

Oamenii trebuie să aibă în vedere, în primul rând, dobândirea virtuţilor şi calităţilor sfinte, printre care şi smerenia, care trebuie să fie cât mai mare, de aceea noi cântăm: Aleluia!

Icos 2

Ascultarea faţă de Divinitate şi faţă de toţi cei din Împărăţia Cerurilor, cu împlinirea exactă a poruncilor şi a ordinelor sfinte, reprezintă o dovadă a smeritei înţelepciuni, iar noi, cu toţii zicem:

Smereşte-te, creştine, că vei avea virtuţi,

Smereşte-te, creştine, să ai şi calităţi,

Smereşte-te, creştine, cât trăieşti încă aicea pe Pământ,

Smereşte-te, creştine, că loc îţi pregăteşti în Cerul cel mai Sfânt,

Smereşte-te, creştine, împlinind sfântă poruncă,

Smereşte-te, creştine, cât timp mai este încă,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 3

Când primim poruncile sfinte şi cereşti trebuie să le acceptăm cu multă smerenie, fără a face din aceasta un motiv neîntemeiat de refuz spiritual, iar pentru aceasta, noi cu toţii cântăm: Aleluia!

Icos 3

Cu smerenie să primim poruncile cereşti, zicând: Doamne, luminează-mă şi mă întăreşte pe mine, robul Tău, care am trup, şi în nevredniciile mele fizice multe piedici am, pentru care zicem aşa:

Smereşte-te, creştine, acceptând porunca dată,

Smereşte-te, creştine şi nu o fă uitată,

Smereşte-te, creştine şi nu refuza darul,

Smereşte-te, creştine, de vrei să primeşti harul,

Smereşte-te, creştine, ca să primeşti lumină,

Smereşte-te, creştine şi sfinţenie-o să vină,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 4

Smerenia este şi o caracteristică calitativ-opţională a creştinilor, adică poţi avea credinţă, nădejde şi dragoste, dar să nu ai smerenie, dacă nu vrei. Smerenia este raportul spiritual cu tine însuţi, adică raportul sufletului tău la caracteristicile spirituale, de aceea noi cântăm: Aleluia!

Icos 4

De vei dobândi toate caracteristicile spirituale, iar dacă nu ai smerenie pierzi totul, şi oricine ai fi, te poţi duce la chinuri, indiferent de funcţie, pregătire, devotament sau cinstire, dar noi cu toţii zicem aşa:

Smereşte-te, creştine, să ai calităţi sfinte,

Smereşte-te, creştine, să ai destulă minte,

Smereşte-te, creştine, că smerenia este o  calitate mare,

Smereşte-te, creştine, că-n Cer ea are mult preţ şi căutare,

Smereşte-te, creştine şi nu trăi-n zadar,

Smereşte-te, creştine, că este un mare dar,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 5

Nu pot face lucrare de mare dimensiune planetară creştinii ce nu au respect faţă de Îngeri, faţă de Sfintele Puteri Cereşti sau faţă de Divinitate, de aceea să-L slăvim pe Domnul Dumnezeu, cântând: Aleluia!

Icos 5

Cerurile s-au deschis şi Cartea Fericiţilor se scrie în cadrul poporului român, astfel progresul sfânt a intrat pe un nou făgaş, ideile rău înţelese se vor corecta, iar smerenia va fi la loc de cinste şi nu va mai fi refuz spiritual, de aceea cu toţii zicem aşa:

Smereşte-te, creştine, că Cerurile-s deschise,

Smereşte-te, creştine, iată cărţile scrise,

Smereşte-te, creştine,  că mult ai să câştigi,

Smereşte-te, creştine, că sigur ai să-nvingi,

Smereşte-te, creştine, pentru a creşte-n virtuţi sufleteşti,

Smereşte-te, creştine, pentru noua eră să te primeneşti,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 6

Sfântul raport dintre calităţi şi defecte  exprimă gradul de conlucrare de ordin sfânt. Este o mare eroare şi un mare păcat să nesocoteşti Planul Divin, programul şi poruncile Divine, făcându-ţi propriile socoteli, gândind în sinea ta că planurile lui Dumnezeu nu se potrivesc cu ale tale, de aceea noi cântăm: Aleluia!

Icos 6

Bunul Dumnezeu s-a lămurit asupra noastră încercând pe unii şi pe alţii. Domnul Iisus Hristos ne cunoaşte pe fiecare foarte bine, aşa cum nici noi nu ne cunoaştem. Ne cunoaşte după nume, după familie, după smerenie, după conlucrare, după felul în care acceptăm sau nu noutăţile sfinte, pentru care noi zicem aşa:

Smereşte-te, creştine şi îndepărtează-ţi vălul,

Smereşte-te, creştine, ca să poţi vedea adevărul,

Smereşte-te, creştine, că adevărul de Sus vine,

Smereşte-te, creştine, să vină şi la tine,

Smereşte-te, creştine şi te roagă cât mai tare,

Smereşte-te, creştine, ca lumina de sus spre tine să pogoare,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 7

            Cu toţii trebuie să fim smeriţi şi să ne aducem aminte în fiecare clipă a vieţii noastre că Dumnezeirea este veşnică, iar Împărăţia Cerurilor este transformabilă, de aceea zicem: Aleluia!

Icos 7

Este nevoie să lepădăm această haină învechită a păcatelor noastre, că înaintea lui Dumnezeu totul trebuie să fie nou şi frumos. Deci, haideţi să lepădăm hainele noastre cele vechi, care ne sunt pline de rele şi de păcate şi să îmbrăcăm veşmintele cele frumoase ale luminii cereşti, pe care le-au avut odată strămoşii noştri în Grădina Raiului, şi să zicem:

Smereşte-te, creştine, că totul se transformă,

Smereşte-te, creştine, şi ia-ţi o nouă formă,

Smereşte-te, creştine, şi ia-ţi un strai frumos,

Smereşte-te, creştine, că-ţi este de folos,

Smereşte-te, creştine, ia strai de sărbătoare,

Smereşte-te, creştine, să fii precum o floare,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 8

Venirea fiecăruia pe Pământ nu este întâmplătoare, ci fiecare suntem incluşi într-un program sfânt, având propria misiune, pe care unii şi-au aflat-o, iar noi, cu respect sfânt zicem: Aleluia!

Icos 8

În funcţie de accepţiunea cuvântului Divin de actualitate, preluat cu smerenie, cu evlavie şi dragoste sfântă de către anumiţi aleşi ai lui Dumnezeu de pe Pământ, putem fi înnobilaţi sufleteşte şi trupeşte, în cazul în care Dumnezeirea acordă prerogative numai de ordin înalt, de aceea zicem:

Smereşte-te, creştine, să te cunoşti mai bine,

Smereşte-te, creştine, că trierea vine,

Smereşte-te, creştine, înnobilându-te mereu,

Smereşte-te, creştine, să crească darul tău,

Smereşte-te, creştine, în faţa tuturor,

Smereşte-te, creştine, urcând spre viitor,

Smereşte-te creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 9

Marele efort făcut de către Divinitate cu întreg creştinismul, pentru a trimite inspiratori cereşti la fiecare fel de activitate, face parte din Planul Divin de redresare spirituală a Pământului, pentru care noi cântăm cu respect: Aleluia!

Icos 9

Efectul acţiunilor inspirative se materializează în activitatea cea plăcută Domnului Dumnezeu, care se face la nivel terestru, unii devenind mai smeriţi, mai înţelepţi şi mai evlavioşi, aceştia pot ajunge mari savanţi şi specialişti, iar noi cu toţii zicem:

Smereşte-te, creştine, că azi eşti mult ajutat,

Smereşte-te, creştine, să fii mai bun şi mai curat,

Smereşte-te, creştine, că azi ai locul tău,

Smereşte-te, creştine, la Domnul Dumnezeu,

Smereşte-te, creştine şi nu-L dezamăgi,

Smereşte-te, creştine, că Te va răsplăti,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 10

Cu toţii trebuie să fim atenţi la poziţia pe care o adoptăm faţă de cuvântul lui Dumnezeu de actualitate, căci Domnul este sever şi lucrează în ritm extrem de înalt la orice nivel sfânt, pentru care, smerindu-ne cântăm: Aleluia!

Icos 10

Cei care se vor învrednici de lucrare sfântă pe Pământ, vor beneficia de virtuţi, calităţi şi anumite drepturi speciale, fiind binecuvântaţi de Domnul Dumnezeu şi răsplătiţi cereşte, iar noi zicem:

Smereşte-te, creştine, crezând cuvântul nou,

Smereşte-te, creştine, că-i de la Dumnezeu,

Smereşte-te, creştine, şi-i câştiga în Cer,

Smereşte-te, creştine, că Domnul e sever,

Smereşte-te, creştine, că sunt cuvinte sfinte noi,

Smereşte-te, creştine, spre a fi scos din rele şi nevoi, 

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 11

Evoluţia sfântă la nivel extrem de înalt a tuturor celor din Ceruri care conlucrează cu noi şi întrajutorarea noastră sunt posibile datorită descoperirii mai multor secrete, cum ar fi acela al neîmbătrânirii şi al nemuririi, secretul lucrului cu gândul sfânt, secretul transformării imediate, secretul observabilităţii multiple, iar noi, cu toţii zicem: Aleluia!

Icos 11

Datorită Bunului Dumnezeu, poporului român i s-a comunicat despre felul cum trebuie să lucreze cu gândul sfânt, pentru a depăşi rigiditatea psihologică din minţile noastre, de aceea, cu  respect sfânt zicem:

Smereşte-te, creştine, şi curăţă-ţi gândirea,

Smereşte-te, creştine, să-ţi crească azi iubirea,

Smereşte-te, creştine, perfecţionându-ţi gândul tău,

Smereşte-te, creştine, primind cuvântul nou,

Smereşte-te, creştine, să ai suflet curat,

Smereşte-te, creştine, şi fii înmiresmat,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 12

Domnul Dumnezeu doreşte ca adevărurile sfinte să fie cunoscute în modalitate imediată şi directă, pentru a se evita neînţelegerile de ordin spiritual, de aceea trebuie să cercetăm cu luare aminte Sfântul Adevăr Ceresc şi să-l propovăduim neîncetat, cântând cu multă dragoste sfântă: Aleluia!

Icos 12

Cu toţii trebuie să dăm slavă Domnului Dumnezeu în Sfânta Sa Treime şi să lăudăm pe toţi cei din Ceruri care au adus la cunoştinţa noastră adevărurile cereşti, pe pământul nostru românesc şi creştin, astfel, cu smerenie zicem:

Smereşte-te, creştine, că noutăţi sfinte şi cereşti ai aflat,

Smereşte-te, creştine, că  multe cunoştinţe ţi s-au dat,

Smereşte-te, creştine, că multe taine vei şti,

Smereşte-te, creştine, că astfel vei înflori,

Smereşte-te, creştine, şi dă slavă Creatorului,

Smereşte-te, creştine, şi-I mulţumeşte Mântuitorului,

Smereşte-te, creştine, să te ridici mereu, smerenia să fie de-acuma darul tău!

Condac 13

Doamne Dumnezeule, Cel Viu, Veşnic, Mare şi Atotputernic, împreună cu toţi cei din Ceruri, călăuzeşte poporul nostru românesc şi toată creştinătatea pe calea cea bună a sfintei conlucrări cereşti, iar noi, smeriţi fiind, cântăm cu demnitate creştină: Aleluia!

(Acest condac se zice de 7 ori la rând, apoi rugăciunea.)

Rugăciunea smereniei:

Doamne Dumnezeule, cu smerită închinăciune ne rugăm înaintea Bunătăţii Tale, să ajuţi poporul nostru român şi creştin, pentru a duce cu demnitate sfântă misiunea care I-a fost încredinţată. Luminează, Doamne, pe toţi cei care nu pricep sfintele adevăruri cereşti sau cei care nu vor, iar noi te vom slăvi în vecii vecilor. Amin.

Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: