"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Archive for noiembrie, 2012

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 28.11.2012

Rugăciunea de miercuri seara, 28.11.2012 este:

ACATISTUL TATALUI CERESC (pentru vindecare)

http://www.normal-paranormal.ro/index.php?…acatistultataluiceresc

Rugăciunile începătoare
Tropar (de 3 ori)
Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat Tată Ceresc, vindecă-ne pe noi de bolile noastre ştiute şi neştiute, ca mulţumind şi închinându-ne, să Te slăvim şi să Te lăudăm pe Tine, pe Fiul Tău – Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt şi întreaga Dumnezeire Veşnică şi de necuprins cu mintea noastră.

Condac 1
Preaslăvit şi Prealuminat fiind în Sfânta Împărăţie, toţi Te respectă şi se smeresc atunci când le comunici câte ceva, iar noi păcătoşii, cu umilinţă Te rugăm din toată inima: Vindecă-ne pe
noi Tată Ceresc!
Icos 1
În marea Ta bunătate Doamne, ai comunicat românilor că ai multe Raze Sfinte, precum şi multe Efecte Vindecătoare şi de aceea noi spunem cu credinţă, din toată inima aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe aleşii Tăi din toată lumea!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta Cea Sfântă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc pe Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Duhul Sfânt!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care O iubesc pe Maica Domnului!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care iubesc Dumnezeirea Cea Veşnică!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care propăvăduiesc Sfânta Evanghelie!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 2
Tatăl Ceresc a binevoit să comunice şi să se arate de-a lungul veacurilor într-o formă accesibilă, iar cei care au avut această binecuvântare I-au cântat cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Tatăl Nostru Cel Ceresc comunică cu aleşii Săi şi îi sfătuieşte numai de bine, ca pe nişte fii ai
Lui, iar noi fiind oameni temători, Îi cerem vindecare rugându-L aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei credincioşi şi virtuoşi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au neputinţe!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te slăvesc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care respectă Dumnezeirea!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cu drag Te ascultă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe Fiii Luminii!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 3
Cu Iubire Sfântă priveşti spre Pământ şi îi observi pe unii care lucrează Binele, precum şi pe cei care Te iubesc şi îi încurajezi la lucrul cel sfânt pe toţi cei care Te slăvesc cântându-Ţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
În inimile noastre trebuie să avem multă iubire pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
pentru Maica Domnului, pentru Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti şi pentru toţi Sfinţii. Având iubire sfântă şi rugându-ne cu evlavie, putem fi ajutaţi şi vindecaţi:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei spre care priveşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Binele pe Pământ!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Dumnezeu!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă cu inima!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au evlavie la Puterile Cereşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care aspiră spre valori spirituale!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Sfinţi şi de sfinţenie!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care O iubesc pe Maica Domnului!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 4
În marea Ta iubire de oameni poţi să-i vindeci pe cei smeriţi, milostivi, care postesc şi fac pocăinţă sinceră din inimă şi se roagă pentru vindecare şi mulţumindu-Ţi Ţie Doamne, Îţi cântă din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Pe noi toţi ne poţi vindeca cu Razele Tale Sfinte, făcute prin Minunata Lucrare a Ta şi de aceea noi creştinii postim, ne smerim, ne închinăm şi Te rugăm Doamne, aşa:
Vindecă-ne Tată Ceresc, că eşti Cel Mai Mare Iubitor Ceresc!
Vindecă-ne Tată Ceresc, cu Razele Tale Vindecătoare!
Vindecă-ne Tată Ceresc, de patimi şi de tot ce este rău în noi!
Vindecă-ne Tată Ceresc, de bolile trupeşti şi sufleteşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care se roagă din tot sufletul!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi creştinii de pe Pământ!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi se smeresc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi şi fără speranţă de însănătoşire!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 5
Binecuvântându-i pe toţi credincioşii din România, ne-ai recomandat să avem multă iubire pentru Domnul Iisus, pentru Preacurata Sa Maică şi pentru toate Sfintele Personalităţi Cereşti, iar noi, ascultând acest minunat îndemn, iubindu-Te nespus Doamne, cu toţii Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Prin Voia Ta Dumnezeiască ai hotărât să ne vesteşti nouă oamenilor, mai des, cele cereşti, să ne asculţi în mod direct şi să ne vindeci prin Lucrarea Ta Sfântă. Pentru aceasta Te rugăm aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe binecuvântaţii creştini din România!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi, care nu-şi găsesc medici tămăduitori!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei suferinzi de boli grele şi incurabile!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ţintuiţi la pat, pentru care se fac rugăciuni!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi, chinuiţi de duhurile necurate!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei chinuiţi de dureri cumplite!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei îndureraţi, pentru care se fac slujbe de maslu!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei supuşi durerilor fizice şi sufleteşti!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 6
Pentru vindecarea creştinilor care Te iubesc, ai Sfintele Raze Vindecătoare, iar noi cu toţii dorind tămăduire ne închinăm Ţie Doamne, ne rugăm şi cu mulţumire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Mulţi dintre creştini pot cere Protecţie Sfântă de la Tine, Tată Ceresc, iar în Marea Ta Îndurare pe mulţi îi poţi proteja cu Sfintele Raze Protectoare. Doamne cu credinţă Te rugăm aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc pe cei care cu credinţă cer Sfintele Tale Raze Vindecătoare!
Vindecă-i Tată Ceresc şi trimite-le şi Sfintele Tale Raze Protectoare!
Vindecă-i Tată Ceresc pe cei care cu osârdie se roagă la Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei care fac lucrare sfântă!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi aleşii Tăi!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi urmaşii noştri!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei dragi nouă!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi creştinii de acum şi din viitor!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 7
Multe locuri sunt în Sfânta Împărăţie Cerescă, numai noi creştinii să fim vrednici pentru a le ocupa, ca împreună cu Cei din Ceruri să-Ţi cântăm, Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
În viitor vor fi mulţi iubitori de Dumnezeu, care vor cunoaşte detalii despre minunatele Raze
Dumnezeieşti, dar acum cu evlavie să ne rugăm şi să cerem vindecare aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cer Razele Preasfintei Treimi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor un loc în Cerul Sfânt!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi au evlavie la Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care stăruiesc în post şi în rugăciune!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se smeresc şi sunt milostivi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt iubitori de Dumnezeu şi de cele sfinte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei singuri, bolnavi şi neajutoraţi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt sprijin familiilor lor!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 8
Dacă se va pocăi vrăjmaşul vrăjmaşilor, cu toate duhurile lui cele rele şi dacă se vor întoarce la
Dumnezeu toţi cei care L-au uitat de-a lungul veacurilor, tot ar mai rămâne locuri în Ceruri. Cei din Sfânta Împărăţie a Luminii slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântă plini de iubire sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Nici un păcat nu este dacă noi creştinii vom îndemna duhurile rele la pocăinţă şi pe cei necredincioşi la credinţă, cerând vindecare trupească şi sufletească şi spunând aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duhurile rele!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe creştinii care îndeamnă la pocăinţă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au curaj duhovnicesc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu forţele răului!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt atacaţi de forţele oarbe şi întunecate!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duşmanii nevăzuţi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sârguiesc pentru întărirea Binelui!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă pentru întărirea ortodoxiei!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 9
Cu toţii să ne străduim să facem pocăinţă cât mai multă, că oriunde este loc de mai bine şi închinându-ne cu credinţă şi cu smerenie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Sfintele Personalităţi Cereşti se străduiesc cu multă dragoste sfântă să-şi întărească virtuţile şi calităţile cereşti, iar noi dorindu-ne vindecare Te rugăm Doamne, aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac pocăinţă zilnică!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îţi cer ajutorul!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care conlucrează cu Cei de Sus!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ţintuiţi în boală!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care trăiesc în România!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se chinuiesc trupeşte şi sufleteşte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Voia Ta!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei din poporul Tău!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 10
În Marea Ta Bunătate, Tată Ceresc, doreşti să auzi şi mulţumirile celor care Ţi se roagă, nu numai cererile şi necazurile lor şi de aceea, mulţumindu-Ţi pentru toate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Cei care cred şi Ţi se roagă din toată inima, cu iubire şi cu speranţă, vor fi înţeleşi, ajutaţi, vindecaţi şi protejaţi. Punându-ne toată speranţa în Tine Doamne, Te rugăm aşa:
Vindecă Tată Ceresc, trupurile noastre chinuite!
Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre bolnave!
Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre întunecate!
Vindecă Tată Ceresc, bolile pe care medicii noştri nu ştiu să le vindece!
Vindecă Tată Ceresc, ura, lăcomia, trufia, orgoliul, mândria şi tot ce ne îmbolnăveşte!
Vindecă Tată Ceresc, toate poftele care ne chinuiesc şi ne îmbolnăvesc!
Vindecă Tată Ceresc, neputinţele noastre şi întăreşte-ne credinţa!
Vindecă Tată Ceresc, toată boala din noi şi curăţeşte-ne de tot răul!
Vindecă-ne pe noi, Tată Ceresc!

Condac 11
Aceia care cu adevărat se vor ruga cu credinţă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, Puterilor Cereşti Vindecătoare de Boli, vor fi tămăduiţi şi cu bucurie Îi vor cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Tatăl Ceresc Atoateziditor, Care prin Puterea Sa cea Mare a creat totul, poate da vindecare,
întărire, înţelepţire, iluminare, protecţie sfântă, celor ce doresc din inimă şi cer cu credinţă toate acestea:
Vindecă Tată Ceresc, Pământul cu cele ale sale!
Vindecă Tată Ceresc, plantele şi animalele de pe Pământ!
Vindecă Tată Ceresc, oamenii – zidirea Ta cea căzută în păcat!
Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre şi înţelepţeşte-ne!
Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre şi înalţă-le în rugăciune până la Cerul Sfânt!
Vindecă Tată Ceresc, inimile noastre şi umple-le cu Iubire Sfântă!
Vindecă Tată Ceresc şi curăţă tot răul din noi şi din apropierea noastră!
Vindecă-ne Tată Ceresc, trimiţându-ne nouă Sfintele Tale Raze Vindecătoare şi Protectoare!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 12
Niciodată nu-i vei refuza pe cei care se roagă pentru a dobândi calitatea de vindecător, de conlucrător ceresc, de aceea toţi binecredincioşii Îţi cântă Doamne, din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Cei care se roagă mult, împlinesc Cuvântul Sfânt al Evangheliei, îşi ajută aproapele, fac fapte bune, pot dobândi calităţi spirituale deosebite. Cu credinţă şi cu dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi, să spunem aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă calităţi sfinte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă virtuţi deosebite!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi robii Tăi cei bolnavi şi păcătoşi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă mult!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi şi care îi ajută pe cei în nevoinţe!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să conlucreze pentru Bine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Cuvântul Evangheliei!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te roagă mult acest lucru!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

(de 11 ori pentru boli grele) Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Condac 13
Dumnezeule Preamilostiv şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii, smereşte-ne, înţelepţeşte-ne, dă-ne umilinţă şi pocăinţă pentru păcatele noastre, întăreşte-ne credinţa şi dragostea sfântă, fă-ne răbdători şi îndurători şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi, ca să-Ţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru vindecare

Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, Tată Ceresc, cu lacrimi de pocăinţă Te rugăm iartă-ne toate păcatele noastre. Te rugăm vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi care Ţi se roagă şi Îţi cer vindecare, că la Tine Doamne, ne este toată speranţa. Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Te rugăm vindecă-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne şi dă-ne cele bune şi de folos sufletelor, minţilor şi trupurilor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, noi Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate, acum şi în vecii vecilor. Amin!

Reclame

Litania Sfintei Ioana d’ Arc şi icoana Sfintei pictată pe lemn de Antonela Corban de la Iaşi

LITANIA SFINTEI IOANA D’ARC

trad. de prof. Antonela Corban

Doamne, miluiește-ne pe noi. (Bis)
Hristos, miluiește-ne pe noi. (Bis)
Doamne, miluiește-ne pe noi. (Bis)
Iisuse Hristoase, auzi-ne pe noi. (Bis)
Iisuse Hristoase, împlinește-ne pe noi. (Bis)

Tată Ceresc, care ești Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Fiule, Răscumpărătorul lumii, care ești Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Duhule Sfânte, care ești Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Sfânta Treime, care ești un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Sfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Maica Domnului din Catedrala Adormirii Maicii Domnului, protectoarea principală a Franței, roagă-te pentru noi.
Sfântul Arhanghel Mihail, patron și protector special al Franței, roagă-te pentru noi.
Sf. Ecaterina din Alexandria, fecioară și muceniță, roagă-te pentru noi.
Sfântă Margareta din Antiohia, fecioară și muceniță, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, aleasă de Dumnezeu din Domrémy, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, înștiințată de Sfântul Arhanghel Mihail și de îngerii săi, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, ascultătoare la chemarea lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, încrezătoare și supusă Vocii Tale, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, model de viața de familie și de muncă, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, model pentru tovarășii tăi, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, devotată credincioasă a Fecioarei din Bermont, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, care ți-ai făcut desfătare din Sfânta Euharistie, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, model de generozitate în serviciul lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, exemplu de fidelitate față de Vocația divină, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, model de unitate în acțiune, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, fecioara războinică, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, model de curaj și puritate în tabere, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, model pentru soldații noștri, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, plină de compasiune pentru toți cei care suferă, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, mântuirea Orleansului, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, glorie a Reimsului, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, eliberatoarea țării, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, trădată și întemnițată la Compiègne, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, pură și răbdătoare în închisoare, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, eroică și curajoasă în fața judecătorilor tăi, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, singură cu Dumnezeu în ceasul agoniei, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc, martiră a Rouenului, roagă-te pentru noi.
Sf. Ioana d’Arc și Sf. Tereza de Lisieux, patroane ale Franței, rugați-vă pentru noi.
Toți sfinții și sfintele din Franța, mijlociți pentru noi.

Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatul lumii, iartă-ne, Doamne
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatul lumii, împlinește-ne, Doamne
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi
V. Roagă-te pentru noi, sfântă Ioana d’Arc.
R. Astfel încât să putem fi vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Ruga

O, Dumnezeule, care ai creat-o într-un mod minunat pe fecioara de la Domrémy, Sfânta Ioana d’Arc, pentru apărarea Credinței și Patriei, Te imploram, fă ca prin mijlocirea sa, Biserica să triumfe la asalturile dușmanlor săii și să se bucure de o pace durabilă. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru,
Așa să fie.

Litanie in onoarea Sf. Ioana D’Arc

trad. de Iulia Boloşteanu

(compusa de Louis, Arhiereu al Sf. Die)

Doamne, ai mila de noi!
Christoase, ai mila de noi!

Doamne, ai mila de noi,
Christoase, auzi ruga noastra.
Christoase, auzi ruga noastra.

Tatal nostru din ceruri,
Dumnezeul nostru, ai mila de noi.

Fiule, salvatorul lumii,
Dumnezeul nostru, ai mila de noi.

Sfantule Duh,
Dumnezeul nostru, ai mila de noi.

Treime Sfanta,
Dumnezeul nostru, ai mila de noi.

Fecioara Maria,
Mama dumnezeiasca, roaga-te pentru noi.

Stapana asumarilor,
Principala patroana a Frantei, roaga-te pentru noi.

Sfinte Arhanghele Mihail,
Patron si protector al Frantei, Roaga-te pentru noi.

Sfanta Caterina a Alexandriei,
Fecioara si martira, roaga-te pentru noi.

Sfanta Margareta a Antiochului,
Fecioara si martira, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Aleasa de Domnul la Domremy, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Drc,
Sfatuita de Sfantul Arhanghel Mihail si ingerii lui, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Supusa chemarii lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Increzatoare si umila vocilor tale, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Model pentru familii si munca, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Cu credinta devotata Fecioarei noastre, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Ce te-ai bucurat de Sfanta impartasanie, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Model de generozitate in serviciul Domnului, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Exemplu de incredere in vocatia divina, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Model de uniune cu Domnul in actiune, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Fecioara si soldat, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Model de curaj si puritate pe campul de lupta, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Miloasa fata de toti in suferinta, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Mandria Orleans-ului, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Gloria Reims-ului, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Eliberatoarea tarii, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Abandonata si inchisa la Compiegne, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Pura si rabdatoare in inchisoare, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Curajoasa in fata judecatorilor tai, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Singura cu Dumnezeu in timpul chinurilor, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc,
Martira Rouen-ului, roaga-te pentru noi.

Sfanta Ioana D’Arc
Si Sfanta Teresa din Lisieux, patroana Frantei, rugati-va pentru noi.

Toti Sfintii Frantei, mediati pentru noi.

Mielul Domnului, ce ridici pacatele lumii,
Ai mila de noi, Doamne.

Mielul Domnului, ce ridici pacatele lumii,
Auzi-ne, Doamne.

Mielul Domnului, ce ridici pacatele lumii,
Ai mila de noi, Doamne.

Sfanta Ioana D’Arc,
Roaga-te pentru noi sa devenim vrednici de promisiunile
Salvatorului nostru Iisus Christos.

Sa ne rugam.

O, Doamne, ce minunat ai crescut pe
Fecioara din Domremy, Sfanta Ioana D’Arc,
Pentru apararea credintei si a tarii,
Prin mijlocirea ei, Te rugam
Sa triumfe Biserica impotriva atacurilor inamice
Si sa se bucure in pace,
Prin Domnul nostru Iisus Christos.

Amin!

Poezii patriotice


Patriei

Frumoasă şi mândră eşti, limbă română!
Parfum de salcâm porţi în sân
Şi dulcele tău ne cheamă la tine,
Izvor nesecat de miere şi mir!

Frumos este portul poporului nostru;
Din mândre mlădiţe, adânc zămislit…
În vremuri apuse, femeile dace,
Cusut-au o ie cu-al dorului fir…

Şi vie cântare din inimă sună,
Purtată pe buze de mândrii romani.
O doină străbună e limba română.
Din fluier şi tulnic cântat-au ciobani!

Iubiţi-vă ţara şi glia cea sfântă,
Pământ al credinţei, de Domnul iubit…
Lăsaţi alte neamuri să-şi vadă destinul,
Căci nu împreună cu ele veţi fi!

Unirea e-suflet şi-n patria mamă,
Rămâneţi cu toţii, cu cinste-i slujiţi!
Aici e scăparea în ceasul pedepsei,
În patria noastră, pe acest pământ!

Dor de ţară

Jalnic e cântecul mamei ce-şi pierde fiul,
Plecat la oaste, departe de casă,
Străin, într-o lume fără soartă,
Despărţit de glia sa mănoasă.

Maică ţară, jalnică ţi-e ruga
Pentru fiii care te reneagă,
Amăgiţi de falsele câştiguri
Şi purtaţi pe calea lor pribeagă…

Trist şi negru ţi-este voalul, mamă.
Lacrimile-ţi udă brazda sfântă.
Crunt şi-amarnic e dorul de ţară…
Inima sărmana se frământă!

El te poartă peste dragi meleaguri,
Unde curge laptele şi mierea…
Vino iar la mine, tu, copile!
Să-ţi alin acum toată durerea!

Să păşeşti pe glia strămoşească
Şi să-ţi vezi iar casa părintească!
Nicăieri în lume nu-i mai bună
Apa de izvor, ce viu răsună…

Nicăieri nu-i pâinea mai frumoasă
Cum e-n ţara noastră românească!
Şi niciunde vorba n-are miere,
Glasul românaşului nu piere!

Voi, români, veniţi cu toţi acasă,
Adunaţi-vă din cele patru zări!
Inima vă este credincioasă,
Trece peste multe încercări.

Daniela Ghigeanu

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 21.11.2012

Rugăciunea de miercuri seara, 21.11.2012 este:

Acatist pentru izbăvirea de necazuri

Rugaciunile incepatoare:
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.
Troparul, glasul al 8-lea
Cel ce prin adancul intelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisesti si ceea ce este de folos Tuturor le daruiesti, Doamne, iubitorule de oameni, daruieste-ne toate cele ce ne sunt de trebuinta si izbaveste-ne de tot necazul, ca spre Tine nadejdea ne-am pus, spre Mantuitorul si Grabnicul nostru Ocrotitor!
Condacele si Icoasele:
Condacul 1:
“Pana cand, Doamne, ma vei uita, pana in sfarsit? Pana cand vei intoarce fata Ta de la mine? Pana cand voi ingramadi ganduri in sufletul meu, durere in inima mea ziua si noaptea?”, se intreba David proorocul, cuprins de tulburare. Dar cand sufletul sau s-a veselit de milele Tale, Ti-a cantat cu dragoste si multumire: Aliluia!
Icosul 1:
Stim ca la nunta din Cana Galileii ai prefacut apa in vin, PreaDulce Iisuse, si credem ca asa poti schimba slabiciunea noastra in putere, frica noastra in curaj, deznadejdea noastra in nadejde; venim la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va putea izbavi de neputintele noastre daca nu o vei face Tu? Sau cine ne va putea da cele de trebuinta? Numai Tu, Doamne, esti limanul nostru si la Tine cautam alinare:
Doamne, Cel ce ne inconjori cu iubire nemarginita, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, Imparatul imparatilor, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, Care esti Rasaritul Rasariturilor, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, nadejdea celor fara de nadejde, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, mangaietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, infrumusetatorul fapturilor, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 2:
“Luati, fratilor, ca pilda de suferinta si de indelunga rabdare pe Proorocii care au grait in numele Domnului”, ne indeamna Sfantul Apostol Iacov, iar noi, urmand sfatul sau, purtam in cugetele noastre nu numai suferintele Sfintilor Prooroci, ci si pe ale tuturor sfintilor care, gustand din paharul durerii, I-au cantat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2:
Stim neputintele si slabiciunile noastre, dar stim si ca Iti sta in putere sa ne intaresti asa cum L-ai intarit pe David cand s-a luptat cu Goliat si cum i-ai intarit pe Sfintii Tai in lupta cu puterile intunericului. Pentru acesta ne rugam Tie:
Doamne, precum i-ai pazit pe cei trei tineri in cuptorul cel de foc, pazeste-ne si pe noi;
Doamne, ocroteste-ne asa cum l-ai ocrotit pe Proorocul Daniil cand se afla in groapa cu lei;
Doamne, care in grele incercari i-ai fost acoperitor Sfantului Apostol Pavel, acopera-ne cu Harul Tau;
Doamne, da-ne putin din puterea ce i-ai dat-o tanarului Nestor cand l-a biruit pe puternicul Lie;
Doamne, invata-ne sa ravnim rabdarea Sfantului Alexie, cel numit Omul lui Dumnezeu;
Doamne, ajuta-ne sa ii cinstim si sa ii urmam pe Sfintii pe care nimic nu i-a putut desparti de dragostea Ta;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 3:
Stim cuvantul Evangheliei ca “cel ce va rabda pana la sfarsit, acela se va mantui” si ne temem sa nu pierim din pricina nerabdarii noastre. O, daca am avea muceniceasca rabdare, atunci ar fi primita de Dumnezeu ca o tamaie cu bun miros si s-ar inalta la ceruri ca un tainic: Aliluia!
Icosul 3:
Decat sa ne plangem ca suferim cum nu a mai suferit nimeni vreodata, mai bine ne-am aduce aminte de Dreptul Iov. Bunatati felurite a avut si pe toate le-a pierdut, dar pentru ca nu L-a hulit pe Dumnezeu s-a invrednicit de binecuvantarea Sa si a primit la urma mai multe decat avea la inceput. Ajuta-ne sa ne impartasim de rabdarea sa, Doamne, Cel ce ai fost rastignit pe cruce pentru mantuirea noastra, si sa ne impartasim si de binecuvantarile Tale:
Doamne, nadejdea celor fara de nadejde, miluieste-ne;
Doamne, datatorul celor ce cer, daruieste-ne darul rabdarii;
Doamne, imbracamintea saracilor, imbraca-ne cu rabdarea Dreptului Iov;
Doamne, folositorul vaduvelor, intelepteste-ne ca sa nu mai cadem in deznadejde;
Doamne, aparatorul celor lipsiti, invata-ne sa Iti cerem ajutorul;
Doamne, deschizatorul celor ce bat, deschide-ne noua usa binecuvantarilor Tale;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 4:
Grijile ne apasa si ne tulbura, indepartandu-ne mintea de la Dumnezeu, si sufletele noastre nu gasesc alinare. Nu este cu putinta sa scapam de tirania lor daca nu ne vom indrepta nadejdea spre Domnul, Cel ce asteapta sa primeasca de la noi cantarea: Aliluia!
Icosul 4:
“Nu va ingrijiti de ziua de maine, caci ziua de maine se va ingriji de ale sale. Ajunge zilei rautatea ei.” Asa ne-ai povatuit Tu, Preabunule Doamne, dar noi nu am urmat acest cuvant, ci fiind plini de mandrie ne-am pus nadejdea in lucrul mainilor noastre. Dar acum, rusinati fiind si lipsiti de cele de trebuinta, cadem cu umilinta la ajutorul Tau, nadajduind ca vei ierta greseala noastra:
Doamne, vezi lipsurile noastre si daruieste-ne toate cele care ne sunt de trebuinta;
Doamne, intareste-ne sa putem rabda incercarile prin care ai ingaduit sa trecem;
Doamne, daruieste-le celor lipsiti de hrana sa se indestuleze de milele Tale;
Doamne, Care ai inmultit painile si pestii in pustie, inmulteste darurile cu care binecuvantezi familiile nevoiase;
Doamne, ajuta-ne sa nu ne lipim inimile de bunatatile lumesti;
Doamne, lumineaza-ne gandurile, ca sa nu mai ravnim ceea ce nu ne este de folos;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 5:
Stiindu-ne in vreme de boala cartitori precum de demult iudeii in pustie, Te rugam cu zdrobire de inima sa alungi de la noi aceasta neputinta si sa ne dai putere ca oricat de mari ar fi suferintele noastre sa Iti cantam, graind: Aliluia!
Icosul 5:
Toti vom muri, toti vom parasi aceasta lume in care cunoastem durerea si boala. Sa intelegem durerile trupesti ca oglindire a suferintei vesnice si bold pentru a cere dumnezeiasca milostivire:
Doamne, Vindecatorul bolnavilor, vindeca durerile noastre;
Doamne, daruieste rabdare celor aflati in suferinte sufletesti si trupesti;
Doamne, tamaduieste-i pe cei carora le este de folos aceasta;
Doamne, intareste-i pe cei biruiti de suferinte de tot felul;
Doamne, pune in inimile celor bolnavi nadejdea vesnicei bucurii;
Doamne, povatuieste-i pe cei care sufera sa se teama de vesnica suferinta si sa se pocaiasca;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 6:
Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar nu ne temem de focul cel nestins si de celelalte chinuri vesnice care ne asteapta daca ne lasam prinsi in lanturile patimilor si in cursele vrajmasului, si daca uitam sa Ii cantam Celui ce stapaneste intreaga lume: Aliluia!
Icosul 6:
Credem ca sunt adevarate minunile pe care le marturiseste Evanghelia, Hristoase, prin care ai fost Grabnic Ajutator celor aflati in necazuri de tot felul, si stim ca izvorul lor nu a secat, ci curge pana in zilele noastre. Alergam la ajutorul Tau, nadajduind ca nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci vei randui toate spre folosul nostru:
Doamne, alunga de la sufletele noastre zadarnica tulburare si daruieste-ne sa gustam linistea;
Doamne, apara toate asezarile crestine si pe cei ce locuiesc intr-insele;
Doamne, pazeste-ne de cutremur, de potop, de foc si de celelalte necazuri;
Doamne, pazeste-ne de caderea in pacat, pe noi si pe cei pentru care ne rugam Tie;
Doamne, daruieste-ne sfarsit crestinesc, ferindu-ne de moartea naprasnica;
Doamne, izbaveste-ne de focul cel nestins si de chinurile care ii asteapta pe pacatosii care nu se pocaiesc;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 7:
Degeaba Il rugam pe Dumnezeu sa ne daruiasca pace, degeaba Il rugam sa ne pazeasca de venirea altor neamuri asupra noastra si de razboiul cel dintre noi, daca mergand pe drumul pierzarii nu vrem sa pricepem ca El vede toate faptele noastre, si nici sa ne pocaim, ci doar Ii cantam: Aliluia!
Icosul 7:
Izbaveste-ne, Doamne, de toata rautatea oamenilor si da-ne putere sa ne rugam pentru cei care ne prigonesc. Picura in inimile noastre o picatura din dragostea Ta, a Celui ce Te-ai rugat pentru cei ce Te-au rastignit, ca sa putem plini porunca iubirii de vrajmasi:
Doamne, impaca-i pe cei ce se vrajmasesc, facandu-se unelte ale diavolului;
Doamne, invata-ne sa ne iertam unii pe altii si sa uitam raul care ni s-a facut;
Doamne, alunga de la noi duhul maniei si picura in inimile noastre iubirea pentru cei ce ne dusmanesc;
Doamne, intoarce raul in bine, spre slava Numelui Tau;
Doamne, iarta-i pe toti cei care ne-au gresit, cu stiinta sau fara de stiinta;
Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor apasati de singuratate, care nu gasesc intelegere la oameni;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 8:
Mieluseaua Ta, Iisuse, Sfanta Justina fecioara, simtind sagetile vrajmasului napustindu-se asupra ei, nu s-a biruit de deznadejde, ci insemnandu-se cu credinta cu semnul crucii a gonit de la ea puterile intunericului, invatandu-i pe cei ispititi de diavol sa cante Izbavitorului celor slabi: Aliluia!
Icosul 8:
Mantuieste, Doamne, poporul Tau, si binecuvanteaza mostenirea Ta. Biruinta binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruieste si cu Crucea Ta pazeste pe poporul Tau, pe toti cei care se roaga Tie:
Doamne, izbaveste-ne din toate cursele intinse de necuratul diavol;
Doamne, nu ingadui sa fim batjocoriti de uratorul de oameni;
Doamne, ai mila de cei care sufera din lucrare draceasca;
Doamne, fa neputincioase farmecele care sunt indreptate asupra robilor Tai;
Doamne, impiedica-i pe crestini sa caute ajutor la vrajitori, la fermecatoare sau la doctorii inchipuiti;
Doamne, da putere celor care in ispite se insemneaza cu semnul Sfintei Cruci;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 9:
Se aude inca glasul Inaintemergatorului: “Pocaiti-va, ca s-a apropiat Imparatia Cerurilor”. Sa parasim iubirea de sine, sa parasim desfatarile lumesti si sa alergam la Doctorul care tamaduieste sufletele, cantandu-I cu umilinta: Aliluia!
Icosul 9:
Doamne Iisuse Hristoase, noianul pacatelor noastre ne apasa si zacem ca bolnavul de la Scaldatoarea Siloamului, neavand putere sa intram in scaldatoarea pocaintei. Ajuta-ne, Tu, Milostive Doamne, sa primim curajul de a parasi si de a uri pacatul, de a alerga la scaunul spovedaniei si de a ne marturisi prea multele noastre pacate:
Doamne, care nu Te-ai scarbit de pacatoasa care Ti-a sarutat picioarele, milostiv fii noua, pacatosilor;
Doamne, oricat de mari ar fi caderile noastre, ajuta-ne sa ne ridicam;
Doamne, nu stim sa ne pocaim de nu ne vei trimite gandul cel bun;
Doamne, alunga de la noi pe vrajmasul care ne opreste sa ne spovedim cu zdrobire de inima;
Doamne, iarta-ne toate pacatele facute cu cuvantul, cu lucrul sau cu gandul, cu voie sau fara de voie;
Doamne, invata-ne sa punem inceput bun mantuirii;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 10:
Ca o desfranata, lumea aceasta ne ispiteste sa parasim calea cea stramta si sa imbratisam trecatoarele desfatari. Noi insa Te rugam sa ne daruiesti darurile Duhului Sfant: duhul intelepciunii, duhul intelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunostintei, duhul temerii de Dumnezeu si duhul bunei-credinte, ca stand neclintiti in fata ispitelor sa Iti inaltam cantarea: Aliluia!
Icosul 10:
Cei care asculta poruncile Evangheliei vor auzi din gura Ta, Doamne, cuvant de bucurie: “Flamand am fost si Mi-ati dat sa mananc, gol am fost si M-ati imbracat, bolnav am fost si M-ati cercetat. Veniti, binecuvantatii Parintelui Meu, de mosteniti Imparatia cea pregatita voua de la intemeierea lumii”. Invata-ne sa facem faptele credintei, Doamne, invata-ne sa traim plini de dragoste pentru ceilalti, ca sa avem nadejde de mantuire:
Doamne, daruieste-ne sa Te iubim din toata inima si din tot cugetul nostru;
Doamne, daruieste-ne sa ne iubim aproapele cu dragoste jertfelnica;
Doamne, Care ai spalat picioarele ucenicilor Tai, invata-ne sa slujim aproapelui nostru ori de cate ori este nevoie;
Doamne, Tu care esti Samarineanul milostiv, indeamna-ne sa ingrijim ranile semenilor nostri;
Doamne, lumineaza-ne ca in cei pe care ii ajutam, flamanzi, goi sau bolnavi, sa Te vedem pe Tine;
Doamne, da-ne puterea de a nu sovai sa implinim poruncile Tale;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 11:
A inceput razboiul, se aude trambita care ne cheama la lupta, care ne cheama sa parasim lenevia cea pierzatoare de suflet si sa ne inarmam cu sabia Duhului, cu coiful mantuirii si cu pavaza credintei, luptand pana la sange impotriva patimilor si a poftelor si cantand cantarea: Aliluia!
Icosul 11:
Ori de cate ori cadem in lupta, sa ne ridicam degraba, ca sa nu se primejduiasca sufletele noastre. Sa luptam cu curaj si cu nadejde, fara sa ne plangem ca ranile noastre sunt prea adanci, caci Imparatul nostru le vede si le va tamadui cu multa pricepere:
Doamne, ajuta-ne sa sporim in rugaciune;
Doamne, povatuieste-ne sa ducem o viata smerita, lepadand gandurile de mandrie;
Doamne, da-ne sa iubim nevointa si sa dispretuim desfatarile patimase;
Doamne, lumineaza-ne si sfinteste-ne, ca sa pastram si sa marturisim dreapta-credinta;
Doamne, daruieste-ne sa traim ca fii intelepti ai Bisericii Tale;
Doamne, nu ingadui sa parasim predaniile Parintilor si sa ne lipim inimile de invataturi ratacite;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 12:
“Iata acum vreme potrivita, iata acum ziua mantuirii!”, ne spune marele Pavel, Apostolul neamurilor, apostolul care striga cu glas mare catre crestini ca acestia sa nu astepte vremuri de liniste si odihna pentru a dobandi mantuirea, ci in mijlocul incercarilor sa Ii cante lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12:
Nu suntem singuri in fata ispitelor, ci suntem ocrotiti de PreaSfanta Nascatoare de Dumnezeu, de soborul Sfintilor si de cetele Ingeresti. Iti multumim, Doamne, pentru toate milele Tale cele aratate si pentru cele ascunse si Te rugam sa ne indrumi pasii pe calea mantuirii, pe calea care duce in curtile Raiului:
Doamne, pentru rugaciunile PreaCuratei Maicii Tale, mantuieste-ne precum stii;
Doamne, pentru rugaciunile tuturor Cuviosilor Parinti si ale Cuvioaselor Maici, ale Sfintilor stiuti si nestiuti, mantuieste-ne precum stii;
Doamne, pentru rugaciunile Sfintilor Ingeri pe care de la botez i-ai trimis sa ne ocroteasca, mantuieste-ne precum stii;
Doamne, pentru rugaciunile tuturor cetelor ingeresti, mantuieste-ne precum stii;
Doamne, pentru rugaciunile ierarhilor, preotilor si ale celor care ne pomenesc, mantuieste-ne precum stii;
Doamne, pentru rugaciunile care se inalta in Sfanta noastra Biserica, mantuieste-ne precum stii;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui Dumnezeu, Hristoase, dar indraznim sa Te rugam sa primesti si putina noastra rugaciune, precum ai primit oarecand cei doi bani ai vaduvei, si sa alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca sa Iti putem canta cu inima smerita: Aliluia!
Apoi se zice iarasi Icosul 1:
Stim ca la nunta din Cana Galileii ai prefacut apa in vin, PreaDulce Iisuse, si credem ca asa poti schimba slabiciunea noastra in putere, frica noastra in curaj, deznadejdea noastra in nadejde; venim la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va putea izbavi de neputintele noastre daca nu o vei face Tu? Sau cine ne va putea da cele de trebuinta? Numai Tu, Doamne, esti limanul nostru si la Tine cautam alinare:
Doamne, Cel ce ne inconjori cu iubire nemarginita, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, Imparatul imparatilor, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, Care esti Rasaritul Rasariturilor, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, nadejdea celor fara de nadejde, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, mangaietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, infrumusetatorul fapturilor, fie voia Ta, nu voia noastra;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mantuirea noastra, mantuieste-ne precum stii!
si Condacul 1:
“Pana cand, Doamne, ma vei uita, pana in sfarsit? Pana cand vei intoarce fata Ta de la mine? Pana cand voi ingramadi ganduri in sufletul meu, durere in inima mea ziua si noaptea?”, se intreba David proorocul, cuprins de tulburare. Dar cand sufletul sau s-a veselit de milele Tale, Ti-a cantat cu dragoste si multumire: Aliluia!
Se face otpustul.
Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:
Rugaciune la necazuri si suparari:
Doamne, viforul necazurilor se ridica asupra noastra si au intrat ape pana la sufletele noastre, dar intru Tine este toata nadejdea noastra. Tu cunosti pricina raului care ne apasa. La Tine perii capetelor noastre sunt numarati. La Tine deci scapam si pe Tine te rugam sa departezi de la noi orice rau pierzator de suflet si sa ne ajuti a birui toate ispitele care ne invaluie, ca Tu esti intarirea, scaparea si izbavitorul nostru, Hristoase Dumnezeule, si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Amin.

Premiile Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, pentru anul 2011

Premiile Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, pentru anul 2011

Cartea de poezii „Joc de înger şi copil” de Daniela Ghigeanu premiată de Uniunea Scriitorilor din România Filiala Alba-Hunedoara la secţiunea Literatură pentru copii în 17 noiembrie 2012, la Hotel Cetate în Alba Iulia, pentru anul 2011

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 14 noiembrie 2012:

Rugăciunea de miercuri seara, 14 noiembrie 2012:

Acatistul Tatălui Ceresc de vindecare

http://amira-spiritualitate.blogspot.com/2010/02/acatistul-tatalui-ceresc-pentru.html

Rugăciunile începătoare
Tropar (de 3 ori)
Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat Tată Ceresc, vindecă-ne pe noi de bolile noastre ştiute şi neştiute, ca mulţumind şi închinându-ne, să Te slăvim şi să Te lăudăm pe Tine, pe Fiul Tău – Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt şi întreaga Dumnezeire Veşnică şi de necuprins cu mintea noastră.

Condac 1
Preaslăvit şi Prealuminat fiind în Sfânta Împărăţie, toţi Te respectă şi se smeresc atunci când le comunici câte ceva, iar noi păcătoşii, cu umilinţă Te rugăm din toată inima: Vindecă-ne pe
noi Tată Ceresc!
Icos 1
În marea Ta bunătate Doamne, ai comunicat românilor că ai multe Raze Sfinte, precum şi multe Efecte Vindecătoare şi de aceea noi spunem cu credinţă, din toată inima aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe aleşii Tăi din toată lumea!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta Cea Sfântă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc pe Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Duhul Sfânt!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care O iubesc pe Maica Domnului!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care iubesc Dumnezeirea Cea Veşnică!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care propăvăduiesc Sfânta Evanghelie!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 2
Tatăl Ceresc a binevoit să comunice şi să se arate de-a lungul veacurilor într-o formă accesibilă, iar cei care au avut această binecuvântare I-au cântat cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Tatăl Nostru Cel Ceresc comunică cu aleşii Săi şi îi sfătuieşte numai de bine, ca pe nişte fii ai
Lui, iar noi fiind oameni temători, Îi cerem vindecare rugându-L aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei credincioşi şi virtuoşi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au neputinţe!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te slăvesc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care respectă Dumnezeirea!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cu drag Te ascultă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe Fiii Luminii!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 3
Cu Iubire Sfântă priveşti spre Pământ şi îi observi pe unii care lucrează Binele, precum şi pe cei care Te iubesc şi îi încurajezi la lucrul cel sfânt pe toţi cei care Te slăvesc cântându-Ţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
În inimile noastre trebuie să avem multă iubire pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
pentru Maica Domnului, pentru Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti şi pentru toţi Sfinţii. Având iubire sfântă şi rugându-ne cu evlavie, putem fi ajutaţi şi vindecaţi:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei spre care priveşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Binele pe Pământ!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Dumnezeu!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă cu inima!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au evlavie la Puterile Cereşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care aspiră spre valori spirituale!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Sfinţi şi de sfinţenie!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care O iubesc pe Maica Domnului!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 4
În marea Ta iubire de oameni poţi să-i vindeci pe cei smeriţi, milostivi, care postesc şi fac pocăinţă sinceră din inimă şi se roagă pentru vindecare şi mulţumindu-Ţi Ţie Doamne, Îţi cântă din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Pe noi toţi ne poţi vindeca cu Razele Tale Sfinte, făcute prin Minunata Lucrare a Ta şi de aceea noi creştinii postim, ne smerim, ne închinăm şi Te rugăm Doamne, aşa:
Vindecă-ne Tată Ceresc, că eşti Cel Mai Mare Iubitor Ceresc!
Vindecă-ne Tată Ceresc, cu Razele Tale Vindecătoare!
Vindecă-ne Tată Ceresc, de patimi şi de tot ce este rău în noi!
Vindecă-ne Tată Ceresc, de bolile trupeşti şi sufleteşti!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care se roagă din tot sufletul!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi creştinii de pe Pământ!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi se smeresc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi şi fără speranţă de însănătoşire!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 5
Binecuvântându-i pe toţi credincioşii din România, ne-ai recomandat să avem multă iubire pentru Domnul Iisus, pentru Preacurata Sa Maică şi pentru toate Sfintele Personalităţi Cereşti, iar noi, ascultând acest minunat îndemn, iubindu-Te nespus Doamne, cu toţii Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Prin Voia Ta Dumnezeiască ai hotărât să ne vesteşti nouă oamenilor, mai des, cele cereşti, să ne asculţi în mod direct şi să ne vindeci prin Lucrarea Ta Sfântă. Pentru aceasta Te rugăm aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe binecuvântaţii creştini din România!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi, care nu-şi găsesc medici tămăduitori!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei suferinzi de boli grele şi incurabile!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ţintuiţi la pat, pentru care se fac rugăciuni!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei bolnavi, chinuiţi de duhurile necurate!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei chinuiţi de dureri cumplite!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei îndureraţi, pentru care se fac slujbe de maslu!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei supuşi durerilor fizice şi sufleteşti!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 6
Pentru vindecarea creştinilor care Te iubesc, ai Sfintele Raze Vindecătoare, iar noi cu toţii dorind tămăduire ne închinăm Ţie Doamne, ne rugăm şi cu mulţumire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Mulţi dintre creştini pot cere Protecţie Sfântă de la Tine, Tată Ceresc, iar în Marea Ta Îndurare pe mulţi îi poţi proteja cu Sfintele Raze Protectoare. Doamne cu credinţă Te rugăm aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc pe cei care cu credinţă cer Sfintele Tale Raze Vindecătoare!
Vindecă-i Tată Ceresc şi trimite-le şi Sfintele Tale Raze Protectoare!
Vindecă-i Tată Ceresc pe cei care cu osârdie se roagă la Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei care fac lucrare sfântă!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi aleşii Tăi!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi urmaşii noştri!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei dragi nouă!
Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi creştinii de acum şi din viitor!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 7
Multe locuri sunt în Sfânta Împărăţie Cerescă, numai noi creştinii să fim vrednici pentru a le ocupa, ca împreună cu Cei din Ceruri să-Ţi cântăm, Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
În viitor vor fi mulţi iubitori de Dumnezeu, care vor cunoaşte detalii despre minunatele Raze
Dumnezeieşti, dar acum cu evlavie să ne rugăm şi să cerem vindecare aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cer Razele Preasfintei Treimi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor un loc în Cerul Sfânt!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi au evlavie la Tine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care stăruiesc în post şi în rugăciune!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se smeresc şi sunt milostivi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt iubitori de Dumnezeu şi de cele sfinte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei singuri, bolnavi şi neajutoraţi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt sprijin familiilor lor!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 8
Dacă se va pocăi vrăjmaşul vrăjmaşilor, cu toate duhurile lui cele rele şi dacă se vor întoarce la
Dumnezeu toţi cei care L-au uitat de-a lungul veacurilor, tot ar mai rămâne locuri în Ceruri. Cei din Sfânta Împărăţie a Luminii slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântă plini de iubire sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Nici un păcat nu este dacă noi creştinii vom îndemna duhurile rele la pocăinţă şi pe cei necredincioşi la credinţă, cerând vindecare trupească şi sufletească şi spunând aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duhurile rele!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe creştinii care îndeamnă la pocăinţă!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au curaj duhovnicesc!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu forţele răului!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt atacaţi de forţele oarbe şi întunecate!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duşmanii nevăzuţi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sârguiesc pentru întărirea Binelui!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă pentru întărirea ortodoxiei!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 9
Cu toţii să ne străduim să facem pocăinţă cât mai multă, că oriunde este loc de mai bine şi închinându-ne cu credinţă şi cu smerenie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Sfintele Personalităţi Cereşti se străduiesc cu multă dragoste sfântă să-şi întărească virtuţile şi calităţile cereşti, iar noi dorindu-ne vindecare Te rugăm Doamne, aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac pocăinţă zilnică!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îţi cer ajutorul!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care conlucrează cu Cei de Sus!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ţintuiţi în boală!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care trăiesc în România!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se chinuiesc trupeşte şi sufleteşte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Voia Ta!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei din poporul Tău!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 10
În Marea Ta Bunătate, Tată Ceresc, doreşti să auzi şi mulţumirile celor care Ţi se roagă, nu numai cererile şi necazurile lor şi de aceea, mulţumindu-Ţi pentru toate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Cei care cred şi Ţi se roagă din toată inima, cu iubire şi cu speranţă, vor fi înţeleşi, ajutaţi, vindecaţi şi protejaţi. Punându-ne toată speranţa în Tine Doamne, Te rugăm aşa:
Vindecă Tată Ceresc, trupurile noastre chinuite!
Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre bolnave!
Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre întunecate!
Vindecă Tată Ceresc, bolile pe care medicii noştri nu ştiu să le vindece!
Vindecă Tată Ceresc, ura, lăcomia, trufia, orgoliul, mândria şi tot ce ne îmbolnăveşte!
Vindecă Tată Ceresc, toate poftele care ne chinuiesc şi ne îmbolnăvesc!
Vindecă Tată Ceresc, neputinţele noastre şi întăreşte-ne credinţa!
Vindecă Tată Ceresc, toată boala din noi şi curăţeşte-ne de tot răul!
Vindecă-ne pe noi, Tată Ceresc!

Condac 11
Aceia care cu adevărat se vor ruga cu credinţă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, Puterilor Cereşti Vindecătoare de Boli, vor fi tămăduiţi şi cu bucurie Îi vor cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Tatăl Ceresc Atoateziditor, Care prin Puterea Sa cea Mare a creat totul, poate da vindecare,
întărire, înţelepţire, iluminare, protecţie sfântă, celor ce doresc din inimă şi cer cu credinţă toate acestea:
Vindecă Tată Ceresc, Pământul cu cele ale sale!
Vindecă Tată Ceresc, plantele şi animalele de pe Pământ!
Vindecă Tată Ceresc, oamenii – zidirea Ta cea căzută în păcat!
Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre şi înţelepţeşte-ne!
Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre şi înalţă-le în rugăciune până la Cerul Sfânt!
Vindecă Tată Ceresc, inimile noastre şi umple-le cu Iubire Sfântă!
Vindecă Tată Ceresc şi curăţă tot răul din noi şi din apropierea noastră!
Vindecă-ne Tată Ceresc, trimiţându-ne nouă Sfintele Tale Raze Vindecătoare şi Protectoare!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 12
Niciodată nu-i vei refuza pe cei care se roagă pentru a dobândi calitatea de vindecător, de conlucrător ceresc, de aceea toţi binecredincioşii Îţi cântă Doamne, din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Cei care se roagă mult, împlinesc Cuvântul Sfânt al Evangheliei, îşi ajută aproapele, fac fapte bune, pot dobândi calităţi spirituale deosebite. Cu credinţă şi cu dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi, să spunem aşa:
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă calităţi sfinte!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă virtuţi deosebite!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi robii Tăi cei bolnavi şi păcătoşi!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă mult!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi şi care îi ajută pe cei în nevoinţe!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să conlucreze pentru Bine!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Cuvântul Evangheliei!
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te roagă mult acest lucru!
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

(de 11 ori pentru boli grele) Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Condac 13
Dumnezeule Preamilostiv şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii, smereşte-ne, înţelepţeşte-ne, dă-ne umilinţă şi pocăinţă pentru păcatele noastre, întăreşte-ne credinţa şi dragostea sfântă, fă-ne răbdători şi îndurători şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi, ca să-Ţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru vindecare

Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, Tată Ceresc, cu lacrimi de pocăinţă Te rugăm iartă-ne toate păcatele noastre. Te rugăm vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi care Ţi se roagă şi Îţi cer vindecare, că la Tine Doamne, ne este toată speranţa. Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Te rugăm vindecă-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne şi dă-ne cele bune şi de folos sufletelor, minţilor şi trupurilor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, noi Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate, acum şi în vecii vecilor. Amin!

Fascinantul univers al lui Ioan Măric, pictorul naiv din Bacău

www.ioanmaric.getodata.ro