"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Rugăciunea de miercuri, 11.07.2012 este:

 

                                                                    Acatistul îngerului păzitor

Acest Sf. şi minunat Acatist, închinat Sf. Înger Păzitor al vieţilor noastre, a apărut  în Acatistierul – Sinaxar – Sfinţii Români vol. I- Septembrie-Decembrie.

Îngrijit şi adăugit de către Ieromonah GHELASIE GHEORGHE şi  de către Fr. Vasile Dragoş Pâslaru de la Sf. Mănăstire FRĂSINEI.

 

Rugăciunile începătoare

 

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

 

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre! Amin!

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! ( de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

 

Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne curăţeşte păcatele noastre! Stăpâne iartă fărădelegile noastre! Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău! Amin!

Doamne miluieşte! (de3ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

 

Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfânt este Numele Tău! Vie e Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi mereu şi ne iartă nouă greşelile noastre, şi ajută-ne să iertăm şi noi greşiţilor noştri! Şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău! Amin! Că a Ta este Mărirea şi Puterea şi Slava: a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!Amin!                                                                                                                                                           

 

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

 

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit! Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale, şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Amin!

 

CONDAC 1

Chipului îngeresc îi aducem cinstirea cuvenită, prin tine Sfinte Îngere Păzitor, care cobori din cele de SUS la noi cele de jos, ca Cerul şi Pământul să se întâlnească şi aşa să cântăm :

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

ICOS  1

Cerul este Chipul Îngeresc şi Pământul este Chipul Omenesc, care în CHIPUL LUI CRISTOS se UNESC şi aşa toată zidirea cu FĂCĂTORUL Însăşi Vorbeşte,

Sfinte Îngere, la naşterea mea tu m-ai ales ;

Sfinte Îngere, la naşterea mea tu m-ai cerut DOMNULUI ;

Sfinte Îngere, tu m-ai câştigat să-ţi fiu ascultător ;

Sfinte Îngere, cu tăria ta cerească m-ai împuternicit ;

Sfinte Îngere, cu iubirea ta m-ai îmbrăcat ;

Sfinte Îngere, în braţele tale m-ai luat din mâinile lui Dumnezeu

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

CONDAC 2

Din pântecele mamei mi-ai purtat de grijă şi mereu mi-ai vorbit în taină de cele de Sus , şi de atunci eu ştiu  cântarea de :

ALILUIA ! ALILUIA ! ALILUIA !

 

ICOS  2

Atât de multe m-ai învăţat şi venind în viaţă tu ca pe un copil m-ai crescut, să cunosc şi eu pe ZIDITORUL  a toate.

 

Sfinte Îngere, ştiai că în viaţa mea voi păcătui ;

Sfinte Îngere, credeai însă şi în întoarcerea mea ;

Sfinte Îngere, iubire ce nu se împuţinează de nimic ;

Sfinte Îngere, râvnitor să mă câştigi şi pe mine DOMNULUI ;

Sfinte Îngere, neobosit de a mă scoate din cele rele ;

Sfinte Îngere, ocrotitor în orice clipă ;

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

CONDAC 3

Cum cel mai luminos ca soarele, vi la mine cel pământesc şi întunecat ? … O iubire de cer se cuvine şi eu să cânt cu iubire :

ALILUIA ! ALILUIA ! ALILUIA !

 

ICOS  3

O, prearăbdătorule Sfinte Îngere, care nu te scârbeşti de puţinătatea minţii, de nesimţirea inimii şi de toate patimile şi neputinţele mele.

Sfinte Îngere, milă cerească pe Pământ ;

Sfinte Îngere, răbdare de SUS fără margini ;

Sfinte Îngere, credinţă neclintită a mântuirii mele ;

Sfinte Îngere, nădejde în îndreptarea omului ;

Sfinte Îngere, rugător pentru iertarea păcatelor ;

Sfinte Îngere, ajutătorul cel mai sigur;

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

CONDAC 4

Mare dar sunteţi voi îngerii pentru noi oamenii, ca datorită păcatului, cu grele înşelări suntem pândiţi la orice pas, şi prin voi acestea se risipesc, ca să putem cânta :

ALILUIA ! ALILUIA ! ALILUIA !

 

ICOS  4

Ajută-mă pe mine Sfinte Îngere păzitor, să nu rămân în patimile mele şi roagă-te preabunului DUMNEZEU să-mi fie îndurător.

Sfinte Îngere, ce zi şi noapte mă păzeşti ;

Sfinte Îngere,ce eşti martor la toate ale mele ;

Sfinte Îngere,ce adesea te întristezi de mine ;

Sfinte Îngere,ce-ţi acoperi ochii la stricăciunea mea ;

Sfinte Îngere,ce-mi suporţi neruşinările ;

Sfinte Îngere,ce nu mă lepezi de la faţa ta ;

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

CONDAC 5

Mereu mă îndemni să devin un adevărat credincios, să-mi fac ascultarea şi datoria cu toată sinceritatea, să-mi las toate vicleşugurile şi răutăţile, ca să cânt :

ALILUIA ! ALILUIA ! ALILUIA !

 

ICOS  5

O sfântul meu înger, cum ai vrea să mă vezi cu chipul adevărat ce mi l-a dat DUMNEZEU şi cum te-ai bucura să fiu şi eu un următor ţie.

Sfinte Îngere, mulţumesc pentru iubirea ta cerească ;

Sfinte Îngere,credinţa că şi eu mă voi mântui, mă arde ;

Sfinte Îngere, aşteptarea ta că mă voi îndrepta mă doare ;

Sfinte Îngere, iertarea ta mă copleşeşte ;

Sfinte Îngere,cu adevărat mă văd prin tine ;

Sfinte Îngere,îmi dau seama cine sunt ;

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

 

CONDAC 6

Zilele trec şi mă apropii de mormânt şi îmi văd “goliciunea” vieţii mele şi mă înspăimântez, tu sfântul meu înger fiind încurajarea mea, prin cântarea de:

ALILUIA ! ALILUIA ! ALILUIA !

 

ICOS  6

Lumea veşniciei este “foc şi ardere” şi ce voi rămâne eu, ce stricăcios ? Sfinte Îngere, te rog fii cu mine mereu.

                Sfinte Îngere, ce mă fac eu că nu am împlinirea vieţii;

                Sfinte Îngere, cum să rămân fără rod;

Sfinte Îngere, cum să trec în veşnicie fără “ HAINA NEMURIRII”;

Sfinte Îngere, mă îgrozesc că nu voi fi primit ;

Sfinte Îngere, mă cutremur de dreapta judecată;

Sfinte Îngere, mă ruşinez amarnic;

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

CONDAC 7

O Sfântul meu înger, din mâinile lui DUMNEZEU m-ai luat, la DUMNEZEU te rog să mă duci, ca cel ce ai îndrăzneală, prin cântarea de :

ALILUIA ! ALILUIA ! ALILUIA !

 

ICOS  7

Dacă tu Sfântul meu înger mă “îmbraci” cu chipul Tau, aşa voi putea şi eu să trec

„hotarul mântuitor”.

                Sfinte Îngere, te rog să nu te întorci fără mine la cer ;

Sfinte Îngere, te rog să nu mă laşi în locul celor pierduţi;

Sfinte Îngere, roagă-te mai mult ca oricând pentru mine;

Sfinte Îngere, cere lui DUMNEZEU iertarea mea;

Sfinte Îngere, prin sfinţenia ta să-mi împlinesc drumul vieţii;

Sfinte Îngere, prin iubirea ta ajung la liman;

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

CONDAC 8

O Sfântul meu Înger Păzitor, iubirea coborâtă din cer, ridică-mă şi pe mine cel pământesc la Împărăţia lui DUMNEZEU, aşa cum este ultima împlinire, ca şi eu să cânt :

ALILUIA ! ALILUIA ! ALILUIA !

 

 

ICOS  1

Cerul este Chipul Îngeresc şi Pământul este Chipul Omenesc, care în CHIPUL LUI CRISTOS se UNESC şi aşa toată zidirea cu FĂCĂTORUL Însăşi Vorbeşte,

Sfinte Îngere, la naşterea mea tu m-ai ales ;

Sfinte Îngere, la naşterea mea tu m-ai cerut DOMNULUI ;

Sfinte Îngere, tu m-ai câştigat să-ţi fiu ascultător ;

Sfinte Îngere, cu tăria ta cerească m-ai împuternicit ;

Sfinte Îngere, cu iubirea ta m-ai îmbrăcat ;

Sfinte Îngere, în braţele tale m-ai luat din mâinile lui Dumnezeu

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

 

CONDAC 1

Chipului îngeresc îi aducem cinstirea cuvenită, prin tine Sfinte Îngere Păzitor, care cobori din cele de SUS la noi cele de jos, ca Cerul şi Pământul să se întâlnească şi aşa să cântăm :

Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească !

AMIN.

 

 

 

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: