"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

   Acatistul Preacuviosului medic şi preot Benedict Martin

 

 Imagine

                                                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Rugăciuni începătoare:

 

        În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

        Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

        Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

        Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

         Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

         Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

         Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

        Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

        Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

        Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

           Troparul Preacuviosului medic şi preot Benedict Martin

          Cel ce ai fost dăruit Bisericii  cu binecuvântare, ca medic sufletesc şi trupesc, ca să vindeci pe cei în suferinţă, vindecă, te rugăm, şi pe cei ce au evlavie către tine, şi roagă-te pentru aceştia la Hristos  să le mântuiască sufletele.

                                                      Condac 1

           Ca medic ai ajutat pe toţi cei ce ţi-au cerut  ajutorul, comportându-te cu toată lumea la fel, indiferent de clasa socială sau politică, dovedind prin aceasta o mare iubire faţă de oameni, ca fiinţe create de Dumnezeu. Pentru aceasta, noi îţi cântăm: Bucură-te, medic preot  Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                       Icos 1

            Domnul Dumnezeu Savaot a orânduit să faci lucrare sfântă pe pământ, dăruindu-ţi virtuţi şi calităţi, fructificate de tine în slujba celor nevoiaşi, cu iubire şi răbdare, pentru care noi cântăm :

 1. Bucură-te, că ai loc în ceata îngerilor,
 2. Bucură-te, că ai fost chemat să fii medic trupesc,
 3. Bucură-te, că ai fost chemat să fii şi medic sufletesc,
 4. Bucură-te, exemplu de urmat al medicilor,
 5. Bucură-te, apărător al demnităţii umane,
 6. Bucură-te, iubitor înflăcărat al Sfintei Treimi,
 7. Bucură-te, medic preot  Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                    Condac 2

            Bunul Dumnezeu, prin marea Sa îndurare,  te-a chemat să fii deschizător de drumuri şi făclie aprinsă pentru sufletele creştinilor şi necreştinilor. Oamenii, simţindu-ţi harisma, ţi se adresau cu apelativul de ,,părinte”, înainte de a fi trecut în rândul preoţilor. Iar tu ai răspuns cu vrednicie acestei chemări de slujire a aproapelui, ca să-i putem cânta Lui Dumnezeu : Aliluia !

                                                          Icos 2

            L-ai slujit pe Hristos în tot ce ai făcut, fiind icoană a rugăciunii, a smereniei şi a jertfelniciei, ca o adevărată pildă pentru noi, cei iubitori de patimi şi slabi în credinţă. Pentru aceasta, roagă-te pentru români şi ajută-i să scape de nevoi, ca să-ţi aducă o cântare de laudă aşa :

 1. Bucură-te, deschizător de drumuri al celor ce se ocupă de sănătatea oamenilor,
 2. Bucură-te, făclie aprinsă în sufletele celor pe care i-ai ajutat,
 3. Bucură-te, că lumea încă din timpul vieţii te-a considerat medic sfânt,
 4. Bucură-te, icoană a rugăciunii, a smereniei şi a jertfelniciei,
 5. Bucură-te, pildă a celor iubitori de patimi,
 6. Bucură-te, liman al credincioşilor,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                          Condac 3

           Prin imensa ta bunătate şi iubire de oameni ai fost pe placul Sfintelor Puteri Cereşti, care ţi-au văzut faptele şi te-au binecuvântat cu virtuţi şi calităţi, printe care şi cea a învierii celor trecuţi la cele veşnice, iar pentru aceasta, cei ce te-au cunoscut cântă cu toţii: Aliluia !

                                                             Icos 3

           Făcând vindecări ce nu au putut fi demonstrate ştiinţific de specialiştii din domeniu, acestea au trecut în domeniul celor miraculoase. Una din minunile făcute de medicul Martin este învierea Sevastiei Vătavu (73 de ani), din Târgu Ocna , care la 36 de ani, atunci când a născut pe cel de-al doilea copil, a fost declarată decedată şi transportată la morgă. Părintele medic Martin a cerut cheia de la morgă, şi după câteva ore a ieşit cu fosta decedată, ţinând-o de mână. Femeia trăieşte şi azi. Deşi este ortodoxă, se roagă zilnic la medicul Martin.  Astfel, oamenii au căpătat evlavie către cucernicia sa şi îi cântă aşa :

 1. Bucură-te, că bunătatea şi iubirea ta faţă de oameni a dat roade bogate,
 2. Bucură-te, că oamenii îţi poartă respectul cuvenit,
 3. Bucură-te, că ai fost binecuvântat cu virtuţi şi calităţi deosebite,
 4. Bucură-te, că ai primit şi harisma învierilor din morţi,
 5. Bucură-te, că vindecările făcute asupra oamenilor au trecut în rândul celor miraculoase,
 6. Bucură-te, că aceste vindecări nu au putut fi demonstrate ştiinţific,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti

ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                       Condac 4

           Sute de credincioşi îţi vizitează casa părintească şi locul de veci din satul Galbeni, comuna băcăuană Nicolae Bălcescu, precum şi fântâna din faţa casei, şi numai văzându-le se însănătoşesc, pentru care merită să zicem : Aliluia !

                                                         Icos 4

             Având multă râvnă către cele înalte, nu ai cedat în faţa prigonitorilor din acele vremuri, care nu ţi-au înfrânt spiritul, tu continuând să lucrezi cu multă dăruire pentru binele oamenilor, făcând voia Domnului, de aceea merită să-ţi cântăm aşa :

 1. Bucură-te, că mulţime de credincioşi îţi vizitează casa părintească,
 2. Bucură-te, că aceştia îţi vizitează şi mormântul,
 3. Bucură-te, că numai văzându-le pe acestea capătă vindecare,
 4. Bucură-te, că nu ai cedat în faţa prigonitorilor,
 5.  Bucură-te, că în ciuda prigoanei, ai continuat să vindeci şi să te rogi cu şi mai multă râvnă,
 6. Bucură-te, că procedând în acest fel, ai făcut voia Domnului,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                          Condac 5

Toţi cei ce trec prin faţa casei tale părinteşti şi beau o cană de apă din fântână mărturisesc că aceasta miroase a trandafir şi are puteri vindecătoare. Vizitatorii, fiind impresionaţi de cele ce se petrec, îţi înalţă rugăciuni de mulţumire, aducând slavă întru cei de sus şi cântând : Aliluia!

                                                          Icos 5

               În dosarul de beatificare al cucerniciei tale s-au adunat sute de cazuri în care muţii au început să vorbească, surzii să audă, copii cu malformaţii trăiesc şi astăzi sănătoşi, precum şi zeci de oameni cu boli incurabile şi-au găsit vindecarea prin harul vindecător al medicului oneştean născut la Galbeni, de aceea noi cântăm cu recunoştinţă aşa :

 1. Bucură-te, că cei ce trec prin faţa casei tale părinteşti, cu dorinţa şi credinţa fierbinte că tu îi poţi ajuta, primesc vindecare,
 2. Bucură-te, că apa din fântâna din faţa casei tale miroase a trandafir,
 3. Bucură-te, că toate acestea produc o mare bucurie în sufletul credincioşilor,
 4. Bucură-te, că în dosarul de beatificare s-au adunat sute de mărturii ale vindecărilor miraculoase,
 5. Bucură-te, că şi bolile incurabile şi-au găsit leac prin harisma ta vindecătoare ,
 6. Bucură-te, mare vindecător al trupurilor şi sufletelor oamenilor,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                      Condac 6

                 Ai trecut printr-o mare încercare în anul 1967, când te-ai prăbuşit cu maşina într-o prăpastie, maşina fiind grav avariată, dar tu ai scăpat neatins, iar pentru această minune aducem slavă lui Dumnezeu, cântând : Aliluia !

                                                          Icos 6  

                  Cel care te-a găsit accidentat, dând dovadă de milostenie samarineană, a avut parte de ajutorul tău când s-a îmbolnăvit de o boală grea a ficatului, şi negăsind leac nicăieri, a venit la tine, a urmat tratamentul pe care i l-ai prescris şi s-a vindecat, iar noi cântăm aşa :

 1. Bucură-te, că ai scăpat cu bine din accidentul cu maşina,
 2. Bucură-te, că bunul Dumnezeu încearcă, uneori drastic, pe cei aleşi,
 3. Bucură-te, că nimeni nu pătrunde neîncercat în Împărăţia Cerului,
 4. Bucură-te, că cel ce a fost milostiv cu tine s-a bucurat de ajutorul tău,
 5. Bucură-te, că prin harul vindecător ai salvat pe binefăcătorul tău,
 6. Bucură-te, că binele pe care l-ai făcut pe pământ a fost comoara ta în cer,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                      Condac 7

                    În luna august a anului 1972 Domnul te-a supus iar la o mare încercare.  Ai fost nevoit, în doar câteva zile, să suporţi trei intervenţii chirurgicale, cauzate de o ocluzie intestinală, fiind nevoit să ţii un regim alimentar drastic, iar prin felul tău de viaţă ai mai trăit 14 ani. Sora ta, Varvara, ţi-a fost de mare ajutor, fiindu-ţi mereu aproape, iar noi cântăm : Aliluia!

                                                        Icos 7

Erai un om mic de statură, mereu vesel, jovial şi optimist. Mergeai la Biserică de 3-4 ori pe zi, iar în cabinetul tău medical aveai multe cărţi sfinte şi icoane. Ai împletit în mod armonios literatura de specialitate cu cea sfântă, pentru care noi îţi cântăm :

 1. Bucură-te, că Domnul te-a supus iar la o mare încercare,
 2. Bucură-te, că operaţia la sistemul digestiv a fost o mare reuşită,
 3. Bucură-te, că prin stilul tău de viaţă ai mai trăit încă 14 ani,
 4. Bucură-te, că sora ta, Varvara, a fost mereu aproape de tine,
 5. Bucură-te, că mereu erai vesel, jovial şi optimist,
 6. Bucură-te, că ai îmbinat în mod armonios literatura de specialitate cu cea religioasă,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                       Condac 8

                 Fosta securitate te-a urmărit pas cu pas pentru apropierea ta faţă de Biserică, fiind suspectat ca “fanatic religios”, astfel, în anul 1960 ţi s-a deschis dosar de urmărire de către fosta securitate, iar noi zicem : Aliluia!

                                                          Icos 8

                 Din anul 1980 ai fost şi mai mult vizat de securitate, după ce ai participat la beatificarea de la Roma a lui Ieremia Valahul, fără a avea posibilitatea de a celebra alături de ceilalţi preoţi prezenţi. Fiind îmbrăcat în costum tradiţional moldovenesc, ai avut marea onoare de a proclama în limba română o invocaţie din rugăciunea credincioşilor, iar noi, în semn de respect,  zicem :

 1. Bucură-te,  că în ciuda hărţuirii de către securitate, tu nu te-ai oprit din misiunea sfântă,
 2. Bucură-te, că ai participat în anul 1980 la Roma, la beatificarea lui Ieremia Valahul,
 3. Bucură-te, că ai fost îmbrăcat în costum tradiţional moldovenesc,
 4. Bucură-te, că ai avut onoarea de a proclama  în limba română  o invocaţie de rugăciune a credincioşilor,
 5. Bucură-te, că deşi ştiai că eşti urmărit de fosta securitate, tu ţi-ai făcut misiunea încredinţată de Bunul Dumnezeu,
 6. Bucură-te, pentru curajul si dorinţa ta de a-ţi sluji aproapele,
 7.  Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                        Condac 9

Ai fost un slujitor sârguincios al Lui Hristos încă din tinereţea ta, fiind o adevărată icoană a rugăciunii, a smereniei şi a jertfelniciei. Te-ai arătat ca pildă pentru cei iubitori de patimi şi slabi în credinţă. Pentru aceasta, te rugăm să nu încetezi a te ruga pentru noi, ca să putem cânta lui Dumnezeu, cu inima curată : Aliluia !

                                                          Icos  9

               Văzând bunul Dumnezeu râvna ta pentru slujirea semenilor, în vindecarea trupurilor acestora, te-a chemat să slujeşti şi ca preot la Sfântul Altar, pentru a a duce pe umeri şi crucea preoţiei.  Tu ai răspuns cu vrednicie acestei chemări, vindecând nu numai suferinţele trupeşti, ci şi pe cele sufleteşti ale oamenilor, iar pentru aceasta îţi aducem cântări de laudă :

 1. Bucură-te, odraslă a rugăciunii sfinţilor din veacurile trecute,
 2. Bucură-te, că ai înfruntat cu înţelepciune ale vrăjmaşilor ispite,
 3. Bucură-te, că din copilărie ai mers cu smerenie pe calea virtuţilor,
 4. Bucură-te, că ţi-ai păzit curăţenia tinereţii, luptând împotriva patimilor,
 5. Bucură-te, că ai acoperit cu smerenie virtuţile tale,
 6. Bucură-te, că ai fost medic şi propovăduitor duhovnicesc iscusit,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                      Condac  10

Văzând mulţimea suferinţelor omeneşti, ai ars ca o lumânare, nucruţând nici o osteneală pentru alinarea lor. Îmbrăcând şi haina preoţiei, ai ales să trăieşti sub ocrotirea Domnului Hristos, luptând pentru mângâierea sufletelor deznădăjduite şi cântând Lui Dumnezeu : Aliluia !

                                                         Icos  10

Domnul Dumnezeu Savaot, prin puterea Sa cea Sfântă, a orânduit să fii călăuzitor de drumuri şi sfeşnic aprins pentru sufletele creştinilor, aşa încât şi cei necredincioşi, văzându-te şi ascultându-te, au primit lumina sfântă, făcând voia Lui Dumnezeu. Iar noi cântâm creştineşte aşa :

 1. Bucură-te, că mulţime de suflete bolnave ai tămăduit,
 2. Bucură-te, dreptar şi pildă aleasă, pentru cei ce practică medicina,
 3. Bucură-te, al iubirii de Dumnezeu neostenit propovăduitor,
 4. Bucură-te, că ai primit loc binecuvântat în Cer,
 5. Bucură-te că eşti alături de sfinţii îngeri,
 6. Bucură-te, că Domnul te-a chemat la El,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                    Condac 11

               Preacucernice medic preot Martin, eşti primul din judeţul Bacău asupra căruia s-a început procesul de beatificare şi unul dintre cei trei din România. Toate acestea au fost posibile deoarece ai trecut în veşnicie în plină faimă,  însuşi poporul cerând beatificarea ta,  pentru care zicem cu preţuire: Aliluia!                                                             

                                                        Icos 11

                Cererea poporului este îndreptăţită, deoarece mulţime de minuni ai făcut încă din timpul vieţii, dar mulţime de minuni faci şi acum, căci oamenii se însănătoşesc când îţi cer prin rugăciuni ajutorul, şi întotdeauna îl primesc, atunci când beau apă din fântâna din faţa casei sau când se ating de pământul de pe mormântul tău, ei se vindecă de orice boală, iar noi cântăm aşa, cu veselie:

 1. Bucură-te, că eşti primul om din judeţul Bacău  la care  s-a început procesul de beatificare,
 2. Bucură-te, că faci parte dintre cei trei supuşi beatificarii din România,
 3. Bucură-te, că văzând mulţimea vindecărilor miraculoase săvârşite, oamenii cer beatificarea ta,
 4. Bucură-te, că seria minunilor a continuat şi după trecerea ta la cele veşnice,
 5. Bucură-te, medic al suferinţelor sufleteşti şi trupeşti,
 6. Bucură-te, adevărat apostol al credinţei creştine,
 7. Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                    Condac 12

Prin imensa ta bunătate şi iubire de oameni ai fost pe placul Sfintelor Puteri Cereşti, Care ţi-au văzut faptele şi te-au binecuvântat cu minunate daruri sfinte, iar cei ce te-au cunoscut te-au preţuit şi te preţuiesc şi acum, cântându-ţi cu toţii : Aliluia!

                                                       Icos 12

                  Domnul ţi-a dat puterea de a vindeca pe cei bolnavi cu trupul şi cu duhul, dovedind multă pricepere în a aduce linişte în sufletele oamenilor, arătându-ne nouă, oamenilor, un adevărat model de slujire a aproapelui. Procedând în acest fel, ai urmat modelul de viaţă al Domnului Hristos, astfel merită să-ţi cântăm unele ca acestea:

1.  Bucură-te, pentru harismele dăruite ţie de bunul Dumnezeu,

2.  Bucură-te, că ţi-ai purtat crucea, precum Mântuitorul te-a învăţat,

3.  Bucură-te, că prin modelul tău de viaţă ne-ai arătat nouă calea adevăratei credinţe,

4.  Bucură-te, că nici o ispită nu te-a despărţit de sfânta ta misiune acceptată de suflet la întruparea ta pe pământ,

5.  Bucură-te, binecuvântare a pământului românesc,

6.  Bucură-te, chivot al virtuţilor, de Hristos împodobit,

7.  Bucură-te, medic preot Martin Benedict şi vindecă în numele lui Hristos rănile sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-ţi cer ajutorul!

                                                     Condac 13

                   O, preacucernice medic şi preot Martin Benedict, noule mărturisitor al Lui Hristos, cădem către tine în rugăciune, ştiind că nimeni dintre cei ce aleargă la tine nu rămân fără răspuns. Fii ocrotitor al nostru şi ajută-ne să ducem o viaţă bineplăcută Lui Dumnezeu! (Acest condac se zice de trei ori, apoi se zic icosul întâi şi condacul întâi .)

                                                  Rugăciune

                  Preacucernice medic şi preot Martin Benedict, mare făcător de minuni, la tine alergăm acum, ca la un grabnic ajutător. Vezi puţinătatea credinţei noastre, vezi slăbiciunile şi neputinţele noastre. Nu ne lăsa să fim biruiţi de lucrarea potrivnicului, care caută să ne piardă. Avem nevoie de ajutorul şi ocrotirea ta, precum şi de mijlocirea ta, ca să ducem o viaţă întru Domnul nostru Iisus Hristos. Roagă-te pentru noi, păcătoşii, înaintea bunului Dumnezeu, pentru a ne vindeca rănile sufleteşti şi trupeşti! Amin.

 Bibliografie

http://www.ofmconv.ro/activitati/canonizari/pr-dr-benedict/index.html

http://www.observatordebacau.ro/2011/07/18/deviza-preotului-medic-martin-benedict-a-fost-roaga-te-munceste-si-fa-bine.html

http://www.observatordebacau.ro/2011/07/21/medicul-preot-martin-benedict-la-un-pas-de-beatificare.html

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: